Gujana Holenderska

Gujana Holenderska

Gujana Holenderska – holenderska kolonia istniejąca w latach 1600-1975 w Ameryce Południowej. Pierwsze holenderskie osiedla powstały na terenie Gujany w 1600 roku. 31 lipca 1667 roku zawarto pokój w Bredzie, który przyniósł Holendrom kilka zmian w Akcie Nawigacyjnym. W zamian za utratę Nowego Amsterdamu Holendrzy pozyskali potwierdzenie międzynarodowe władzy nad Gujaną Holenderską. Brytyjczycy...

Czytaj Dalej

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Małe Antyle i Jamajka. Gujana. Terytoria zależne w Ameryce

Spośród posiadłości holenderskich Antyle Holenderskie oraz Aruba utrzymały przy szerokiej autonomii - więzy z Hagą, natomiast Gujana Holenderska (obecnie Surinam) proklamowała w 1975 r.

HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

Plan nie powiódł się, gdyż I korpus holenderski w porę postawiony w stan gotowo­ści odparł ten atak. Opór holenderski był bardzo nie­równy.

Walka o pozycje nad Bałtykiem od drugiej połowy XVI wieku do pierwszej połowy XVII w.

Szwedzi wspomagani przez okręty angielskie i holenderskie zajęli Zelandię i zmusili Danię do podpisania układu pokojowego w Traventhal 18 sierpnia 1700.

Aukcja holenderska

Jak możemy zauważyć aukcje holenderskie są aukcjami odwrotnymi do aukcji klasycznych - przetargowych - tzn. Przebieg aukcji Aukcja holenderska wg portalu Caterweb.

Wojny morskie od XVI do XIX wieku

Główne starcia na morzu: Lowestoft, 1665; bitwa czterodniowa, 1666 1672-74 III wojna angielsko-holenderska.

AMERYKA ŁACIŃSKA

z 1968 w Gujanie Holenderskiej istnieje 5 grup wyznaniowych, 64 008 wyznawców, 132 predykantów i misjonarzy, 116 miejsc kultu; najliczniejsze grupy: Moravian Church — 46 528, Nederlandse Hervormde Kerk — 16 000.

ALGONKIŃSKO-HOLENDERSKA WOJNA 1641-1645

W lutym 1643 wojowicy indiańscy ze szczepu Mohawk, uzbro­jeni przez osadników holenderskich, zaata­kowali Algonkinów, którzy w odwecie napa­dli na Holendrów.

ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA NA JA­WIE 1810-1811

W 1810 ekspedycja angiel­skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej pod dowództwem Gilberta Elliota, hrabiego Minto (1751-1814), gubernatora general­nego Indii, podbiła francuskie wyspy Bur-bon (Reunion) i Mauritius w archipelagu Maskarenów, posiadłości holenderskiej Ko­mpanii Wschodnioindyjskiej na Ambonie, oraz Moluki.

ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA W AF­RYCE ZACHODNIEJ 1664-1665

W 1664 holenderska eskad­ra pod dowództwem admirała Michiela de Ruytera (1607-1676) zaatakowała i zburzyła kilka angielskich stacji i fortów; Cape Coast pozostało w rękach angielskich.

GUJANA, NAPAD NA GUJANĘ 1969

Uzbro­jone bandy brazylijskich buntowników zaata­kowały Gujanę, zajęły miasta Lethem i Annai w pobliżu granicy w południowo-zachodniej Gujanie (2 stycznia 1969); po paru dniach usunęła je stamtąd armia Gujany.

HOLENDERSKA WOJNA 1672-1678

Holenderskie okręty de Ruytera pobiły flotę francuską i angielską w zatoce Sole.

HOLENDERSKA WOJNA 1780-1784

Zniecierpliwieni tym Brytyjczycy wy­powiedzieli wojnę w 1780, zatopili kilka statków holenderskich i narazili handel holenderski na ciężkie straty.

HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

Wzbogacona holenderska Kompania Zacho­dnioindyjską wysłała teraz 67 okrętów i 7000 żołnierzy, którzy zdobyli Recife (miasto) i Pernambuco (region) w północno--wschodniej Brazylii.

HOLENDERSKO-ANGIELSKA WOJNA PIER­WSZA 1652-1654

Traktat w Bredzić z 1667 zmody­fikował prawa handlowe na korzyść Holan­dii, która zyskała również posiadłości w obe­cnym Surinamie (Gujana Holenderska), alezrzekła się na rzecz Anglii opanowanychprzez nią terenów w rejonie obecnego No­wego Jorku, w New Jersey i Delaware.

JAWAJSKO-CHIŃSKO-HOLENDERSKA WOJ­NA 1740-1743

1743) poparł najpierw Chiń­czyków i jego wojska dokonały rzezi gar­nizonu holenderskiego w Kartusuro.

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

W 1619 Holendrzy zdobyli i zrównali z zie­mią Dżakartę na Jawie i zbudowali w po­bliżu warowne miasto Batawia, które było główną siedzibą holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej.

GUJANA FRANCUSKA, Guyane Française

podejmowano próby kolonizacji przezFrancję regionu —» Gujany (obejmującego dzisiejszą KorporacyjnąRepublikę Gujany, G. większośćziem Gujany była w posiadaniu Holandii, natomiastFrancuzi zajmowali Cayenne (od 1634 z przerwami, a od1674 na stałe), powierzone 1 6 5 1 działalności mis.

Gospodarka Holandii w ujęciu historycznym

Europejska Wspólnota Gospodarcza Gospodarka holenderska odniosła znaczne korzyści ekonomiczne na wskutek utworzenia w 1958 roku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (E.

Filtr holenderski

Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej.

Ewangelicy w Ameryce Łacińskiej

Pierwszy zbór protestancki wybudowali(1639) koloniści holenderscy w Pernambuco (Brazylia), następny (1655) powstał w Gujanie Holenderskiej.