Gujana Holenderska

Gujana Holenderska

Czytaj Dalej

Politolog holenderski ARREND LIJPHART i niemiecki uczony GERARD LEMBRUCH

Wysunęli koncepcję demokracji konsocjacyjnej jako szczególnego rozwiązania w społeczeństwach podzielonych. Jest to demokracja oparta na współdecydowaniu, a współdecydowanie oparte jest na porozumieniu. Istotną cechą demokracji konsocjacyjnej jest zgoda wszystkich grup na to, że większość nie będzie...

Departamenty Francji: Martynika, Gwadelupa, Gujana, Reunion

W okresie 170 lat uchwalono 16 konstytucjiSystemy polityczne występujące na przestrzeni prawie dwóch wieków: 

1) Monarchia parlamentarna

2) Dyktatura jednostki

3) Rządy komitetowe

4) Republika prezydencka

5) Republika dyrektorialna

6) Republika parlamentarna

I Republika: 1792 – 1799; (okres rewolucji)...

Aukcja holenderska

Jak możemy zauważyć aukcje holenderskie są aukcjami odwrotnymi do aukcji klasycznych - przetargowych - tzn. Przebieg aukcji Aukcja holenderska wg portalu Caterweb.

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Małe Antyle i Jamajka. Gujana. Terytoria zależne w Ameryce

Spośród posiadłości holenderskich Antyle Holenderskie oraz Aruba utrzymały przy szerokiej autonomii - więzy z Hagą, natomiast Gujana Holenderska (obecnie Surinam) proklamowała w 1975 r.

ALGONKIŃSKO-HOLENDERSKA WOJNA 1641-1645

W lutym 1643 wojowicy indiańscy ze szczepu Mohawk, uzbro­jeni przez osadników holenderskich, zaata­kowali Algonkinów, którzy w odwecie napa­dli na Holendrów.

ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA NA JA­WIE 1810-1811

W 1810 ekspedycja angiel­skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej pod dowództwem Gilberta Elliota, hrabiego Minto (1751-1814), gubernatora general­nego Indii, podbiła francuskie wyspy Bur-bon (Reunion) i Mauritius w archipelagu Maskarenów, posiadłości holenderskiej Ko­mpanii Wschodnioindyjskiej na Ambonie, oraz Moluki.

ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA W AF­RYCE ZACHODNIEJ 1664-1665

W 1664 holenderska eskad­ra pod dowództwem admirała Michiela de Ruytera (1607-1676) zaatakowała i zburzyła kilka angielskich stacji i fortów; Cape Coast pozostało w rękach angielskich.

GUJANA, NAPAD NA GUJANĘ 1969

Uzbro­jone bandy brazylijskich buntowników zaata­kowały Gujanę, zajęły miasta Lethem i Annai w pobliżu granicy w południowo-zachodniej Gujanie (2 stycznia 1969); po paru dniach usunęła je stamtąd armia Gujany.

HOLENDERSKA WOJNA 1672-1678

Holenderskie okręty de Ruytera pobiły flotę francuską i angielską w zatoce Sole.

HOLENDERSKA WOJNA 1780-1784

Zniecierpliwieni tym Brytyjczycy wy­powiedzieli wojnę w 1780, zatopili kilka statków holenderskich i narazili handel holenderski na ciężkie straty.

HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

Wzbogacona holenderska Kompania Zacho­dnioindyjską wysłała teraz 67 okrętów i 7000 żołnierzy, którzy zdobyli Recife (miasto) i Pernambuco (region) w północno--wschodniej Brazylii.

JAWAJSKO-CHIŃSKO-HOLENDERSKA WOJ­NA 1740-1743

1743) poparł najpierw Chiń­czyków i jego wojska dokonały rzezi gar­nizonu holenderskiego w Kartusuro.

PORTUGALSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH WSCHODNICH 1601-1641

W 1619 Holendrzy zdobyli i zrównali z zie­mią Dżakartę na Jawie i zbudowali w po­bliżu warowne miasto Batawia, które było główną siedzibą holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej.

GUJANA, Korporacyjna Republika Gujany, Corporational Republic of Guiana

Państwo w pn. części Ameryki Pd.nad Oceanem Atlantyckim, początkowo kolonia bryt., od 26V 1966 niepodległe, a od 22 II 1970 republika, członek Bryt.Wspólnoty Narodów; zajmuje 214 970 km2 i liczy 880 000mieszk. (1983), w tym 20% protestantów, 16% anglikanów,12% katolików, 34% hinduistów, 9%...

GUJANA FRANCUSKA, Guyane Française

podejmowano próby kolonizacji przezFrancję regionu —» Gujany (obejmującego dzisiejszą KorporacyjnąRepublikę Gujany, G. większośćziem Gujany była w posiadaniu Holandii, natomiastFrancuzi zajmowali Cayenne (od 1634 z przerwami, a od1674 na stałe), powierzone 1 6 5 1 działalności mis.

HOLENDERSKI APOSTOLAT JEDNOŚCI, Apostolat der Hereniging

Kat. ruch zjednoczeniowy (—» jedność Kościoła)powstały w Holandii w celu duchowego i materialnegowspierania chrzęść. Wschodu.

Wywodzi się z tzw. Komitetu dla Misji Ukraińskich, zał.1919 przez katolików hol., pragnących dopomóc materialniewiernym obrządku gr.kat. w Galicji po zniszczeniach...

HOLENDERSKI KATECHIZM

Powstały na żądaniehol. episkopatu katechizm dla dorosłych autorstwa P. Schoonenbergai E. Schillebeeckxa, wydany pt. De Nieuwe Katechismus- Geloofsferkondiging voor volwassenen (An 1966).

1. Idea opracowania K.h. zrodziła się w Holandii przed SoboremWat. II; 1962 biskupi hol. zlecili to zadanie...

Filtr holenderski

Filtr holenderski— jeden z najprostszychfiltrów workowych używany w przetwórstwieowocowo-warzywnym, złożony z kilkuworków wykonanych z mocnej tkaniny lnianejlub bawełnianej.

Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

Kościół holenderski

W czasie drugiej wojny światowej napadnięta przez wojska hitlerowskie i okupowana,musiała odbudować kraj ze zniszczenia, tracąc stopniowo swe źródła zamożności przez utratę kolonii,poza Antylami Holenderskimi, które pozostały w Królestwie Holenderskim jako autonomiczne państwoczłonkowskie.