Gucio zaczarowany

Czytaj Dalej

Gustaw - kochanek romantyczny i Gucio ze "Ślubów panieńskich" A. Fredry

Uczucie miłości Gucia oparte jest na magnetyzmie serc, które to zjawisko sam bohater tak tłumaczy: "Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza.

ZACZAROWANA DOROŻKA, zbiór wierszy i poematów K. I. Gałczyńskiego

ZACZAROWANA DOROŻKA, zbiór wierszy i poematów K.

ZACZAROWANY

Zaczarowane koło zob. Zaczarowany dorożkarz z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zaczarowana dorożka (1946), „mistrz Onoszko", w rzeczywistości Jan Kaczara, ówczesny właściciel fiakra nr 6 w Krakowie.