Grzyby niejadalne

Czytaj Dalej

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby niedoskonałe - stanowią one sztucznie utworzoną grupę grzybów, u których nie stwierdzono rozmnażani płciowego.

Grzyby i porosty - Systematyka grzybów

Podkrólestwo- Grzyby Gromada- Grzybowce Podgromada- Śluzorośla Podgromada- Grzyby właściwe Gromada- Porosty

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm.

Grzyby i porosty - Środowisko i tryb życia

Obok wilgotności podłoża, podstawowego czynnika warunkującego występowanie grzybów, ważne jest również: - nagromadzenie martwej materii organicznej lub żywej - odpowiednia temperatura - dostęp do odpowiedniej ilości światła - sąsiedztwo pewnych roślin naczyniowych - odpowiednie pH środowiska Grzyby występują w biocenozach leśnych, stepowych łąkowych, wydmowych, torfowiskowych, górskich i arktycznych, a nawet na lub w żywych ...

Grzyby i porosty - Odżywianie

Grzyby są organizmami heterotroficznymi. Grzyby pasożytnicze są przyczyną chorób roślin, zwierząt i człowieka zwanych grzybicami. Mikroryza to symbioza grzybów z korzeniami drzew.

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. Strzępki grzybów stanowią podstawę konstrukcyjną plechy porostów.

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Specyficzna wyłącznie dla grzybów jest gametangiogamia. Grzyby takie nie tworzą gamet. Tak więc u grzybów somatogamicznych nie kopulują ze sobą ani gamety, ani gametangia, ale haploidalne strzępki dwóch różnych osobników.

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

Etapy przemiany pokoleń u workowców: - w odpowiednich warunkach haploidalne zarodniki workowe kiełkują i tworzą haploidalną grzybnię - na grzybni powstają wielojądrowe, haploidalne gametanigia męskie i żęskie, każda lęgnia wytwarza cienki wyrostek zwany włostkiem, równocześnie u podstawy lęgni rosną strzępki formujące haploidalny owocnik - następuje kopulacja gametangiów, polega na przelaniu zawartości plemni przez włostek do ...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Do grzybów właściwych należą: Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze rozwiniętą grzybnię, której strzępki tworzone są przez komórki wielojądrowe.

Grzyby i porosty - Znaczenie

Chleb wino i piwo to zasługa drożdży, grzyby wytwarzają też liczne użyteczne leki z których największą grup tworzą antybiotyki.

Grzyby kapeluszowe - Informacje ogólne

Jadalne, ale o mniejszej wartości pokarmowej: -pieprznik jadalny (kurka), -gąska, -surojadka zielona, -opieńka miodowa.

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

Pierwszym najbliższym nam przykładem, pasożytnictwa grzybów mogą być grzybice.

Grzyby - Informacje ogólne

Królestwo: Grzyby (Fungi) Gromada: Grzyby właściwe Klasa - Lęgniowce Klasa - Skocznowce Klasa - Sprzężniaki, nazywane Glonowcami Klasa - Workowce Klasa - Podstawczaki Klasa - Grzyby niedoskonałe Gromada: Porosty Plecha większości grzybów ma budowę strzępkową.

Terminy dotyczące grzybów

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Konidia- zarodniki grzybów tworzone zewnętrznie na konidioforach.

Żółw jadalny, żółw zielony

Rozród: w okresie godowym żółwie jadalne gromadzą się w pobliżu brzegów, na których znajdują się plaże będące ich tradycyjnymi miejscami lęgowymi.

Kasztan jadalny

Uwagi ogólne: Kasztan jadalny bywa nazywany przez botaników również Castanea vesca albo Castanea vulgaris.

Ananas jadalny

Ananas jadalny należy do naziemnych ananasowatych i ma trzyletni cykl życiowy, kończący się produkcją kwiatu i owocu.

Jak robaki i roztocza i grzyby wywołują choroby?

Grzybica stóp jest spowodowana przez grzyb Tinea, a pleśniawkę w ustach czy pochwie wywołuje Candida albicans.

Czym są grzyby?

Grzyby są bardzo ważną grupą roślin, ponie­waż powodują wiele chorób, zarówno roślin (za­raza ziemniaczana) jak i zwierząt (grzybica międzypalcowa) Są także źródłem bardzo cennych leków: jeden z najbardziej znanych antybiotyków - penicylina, jest produkowana z grzybów.

Grzyby

Do saprofi­tycznych rodzajów grzybów należą też jadalne grzyby kapeluszowe i przysmaki takie jak trufle. Łatwo zauważalne grzyby kape­luszowe to jedynie mała grupa przedstawicieli wielkiego świata grzybów.