Grzyby niejadalne

Grzyby niejadalne – grzyby, których owocniki dla człowieka nie są trujące, jednak nie nadają się do spożycia ze względu na nieprzyjemny smak, zapach, twardy miąższ, wielkość owocnika, ciężkostrawność lub inne czynniki powodujące nieprzydatność spożywczą danego gatunku...

Czytaj Dalej

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby niedoskonałe - stanowią one sztucznie utworzoną grupę grzybów, u których nie stwierdzono rozmnażani płciowego.

Zbieranie grzybów

Jako świadomi zbieracze grzybów powinni Państwo znać ważniejsze gatunki naszych drzew, a wśród nich przede wszystkim partnerów symbiozy z grzybami jadalnymi.

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

W naszych lasach spotyka się około 30 gatunków grzybów jadalnych, z których najbardziej znane są podgrzybki, borowiki szlachetne (prawdziwki), maślaki, koźlarze (kozaki), gąski zielonki, pieprzniki jadalne (kurki) i rydze.

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

Pierwszym najbliższym nam przykładem, pasożytnictwa grzybów mogą być grzybice.

Terminy dotyczące grzybów

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Konidia- zarodniki grzybów tworzone zewnętrznie na konidioforach.

Co to są infekcje grzybiczne układowe?

Grzyb wywołujący tę infekcję nosi nazwę Histoplasma capsulatum i występuje w odchodach ptaków i nietoperzy. Candida albicans, grzyb wywołujący drożdży­cę, atakuje czasami narządy wewnętrzne - płuca, nerki, a nawet mózg.

Grzyby kapeluszowe

Chociaż jaskrawo ubarwione gatunki są częściej trujące niż gatunki skromnie ubarwione, to jednak jest wiele gatunków bardzo trujących, które do złudzenia przypominają gatunki jadalne. Z tego względu, dopóki nie wie się na pewno, czy znaleziony grzyb jest jadalny, czy trujący, nie nale­ży go ze sobą zabierać i zjadać.

Biologia grzybów

Przeważnie rośnie ona w postaci włókien lub wrzecion, a także grubych sznurów lub silnych, czasami nawet bardzo twardych tworów (sklerotium); To, co nazywamy „grzybami" i zbieramy, to owocniki grzybów.

Monetka długotrzonowa

Jednakże samo oznaczenie ich jest bardzo trudne i bez znaczenia dla zbieraczy grzybów jadalnych. Nie musimy jednak spożywać wszystkiego, co wygląda na jadalne.

Gołąbek jadalny

Zastosowanie: gołąbek jadalny zasłużył na swą nazwę, ponieważ można przyrządzać potrawy tylko z tego grzyba, jak i w mieszance z innymi.

Skórnik szorstki

  Wygląd: ten również pod względem ubarwienia piękny grzyb tworzy faliście wygięte, nieregularne, dachówkowate kapelusze; rozrasta się szeroko na drewnie i świeży ukazuje charakterystycznie żóttawopomarańczowe strefy brzegów kapelusza. Zastosowanie: grzyb niejadalny.

Smardz jadalny

Zastosowanie: smardze należą do pożądanych grzybów jadalnych, lecz w Polsce wszystkie podlegają ochronie gatunkowej. Esculenta znaczy „jadalna".

GRZYBY

Gatunki pasożytnicze, stanowiące 25% wszystkich grzybów, mogą wywoływać groźne choroby, zwane grzybicami i atakują tkanki roślin, zwierząt, w tym człowieka, jak również plechy innych grzybów.

Grzyby i porosty - Systematyka grzybów

Podkrólestwo- Grzyby Gromada- Grzybowce Podgromada- Śluzorośla Podgromada- Grzyby właściwe Gromada- Porosty

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm.

Grzyby i porosty - Środowisko i tryb życia

Obok wilgotności podłoża, podstawowego czynnika warunkującego występowanie grzybów, ważne jest również: - nagromadzenie martwej materii organicznej lub żywej - odpowiednia temperatura - dostęp do odpowiedniej ilości światła - sąsiedztwo pewnych roślin naczyniowych - odpowiednie pH środowiska Grzyby występują w biocenozach leśnych, stepowych łąkowych, wydmowych, torfowiskowych, górskich i arktycznych, a nawet na lub w żywych ...

Grzyby i porosty - Odżywianie

Grzyby są organizmami heterotroficznymi. Grzyby pasożytnicze są przyczyną chorób roślin, zwierząt i człowieka zwanych grzybicami. Mikroryza to symbioza grzybów z korzeniami drzew.

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. Strzępki grzybów stanowią podstawę konstrukcyjną plechy porostów.

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Specyficzna wyłącznie dla grzybów jest gametangiogamia. Grzyby takie nie tworzą gamet. Tak więc u grzybów somatogamicznych nie kopulują ze sobą ani gamety, ani gametangia, ale haploidalne strzępki dwóch różnych osobników.

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Do grzybów właściwych należą: Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze rozwiniętą grzybnię, której strzępki tworzone są przez komórki wielojądrowe.