Grzyby niejadalne

Grzyby niejadalne – grzyby, których owocniki dla człowieka nie są trujące, jednak nie nadają się do spożycia ze względu na nieprzyjemny smak, zapach, twardy miąższ, wielkość owocnika, ciężkostrawność lub inne czynniki powodujące nieprzydatność spożywczą danego gatunku...

Czytaj Dalej

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby niedoskonałe - stanowią one sztucznie utworzoną grupę grzybów, u których nie stwierdzono rozmnażani płciowego.

Grzyby i porosty - Systematyka grzybów

Podkrólestwo- Grzyby Gromada- Grzybowce Podgromada- Śluzorośla Podgromada- Grzyby właściwe Gromada- Porosty

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm.

Grzyby i porosty - Środowisko i tryb życia

Obok wilgotności podłoża, podstawowego czynnika warunkującego występowanie grzybów, ważne jest również: - nagromadzenie martwej materii organicznej lub żywej - odpowiednia temperatura - dostęp do odpowiedniej ilości światła - sąsiedztwo pewnych roślin naczyniowych - odpowiednie pH środowiska Grzyby występują w biocenozach leśnych, stepowych łąkowych, wydmowych, torfowiskowych, górskich i arktycznych, a nawet na lub w żywych ...

Grzyby i porosty - Odżywianie

Grzyby są organizmami heterotroficznymi. Grzyby pasożytnicze są przyczyną chorób roślin, zwierząt i człowieka zwanych grzybicami. Mikroryza to symbioza grzybów z korzeniami drzew.

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. Strzępki grzybów stanowią podstawę konstrukcyjną plechy porostów.

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Specyficzna wyłącznie dla grzybów jest gametangiogamia. Grzyby takie nie tworzą gamet. Tak więc u grzybów somatogamicznych nie kopulują ze sobą ani gamety, ani gametangia, ale haploidalne strzępki dwóch różnych osobników.

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

Etapy przemiany pokoleń u workowców: - w odpowiednich warunkach haploidalne zarodniki workowe kiełkują i tworzą haploidalną grzybnię - na grzybni powstają wielojądrowe, haploidalne gametanigia męskie i żęskie, każda lęgnia wytwarza cienki wyrostek zwany włostkiem, równocześnie u podstawy lęgni rosną strzępki formujące haploidalny owocnik - następuje kopulacja gametangiów, polega na przelaniu zawartości plemni przez włostek do ...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Do grzybów właściwych należą: Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze rozwiniętą grzybnię, której strzępki tworzone są przez komórki wielojądrowe.

Grzyby i porosty - Znaczenie

Chleb wino i piwo to zasługa drożdży, grzyby wytwarzają też liczne użyteczne leki z których największą grup tworzą antybiotyki.

Grzyby kapeluszowe - Informacje ogólne

Jadalne, ale o mniejszej wartości pokarmowej: -pieprznik jadalny (kurka), -gąska, -surojadka zielona, -opieńka miodowa.

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

Pierwszym najbliższym nam przykładem, pasożytnictwa grzybów mogą być grzybice.

Grzyby - Informacje ogólne

Królestwo: Grzyby (Fungi) Gromada: Grzyby właściwe Klasa - Lęgniowce Klasa - Skocznowce Klasa - Sprzężniaki, nazywane Glonowcami Klasa - Workowce Klasa - Podstawczaki Klasa - Grzyby niedoskonałe Gromada: Porosty Plecha większości grzybów ma budowę strzępkową.

Terminy dotyczące grzybów

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Konidia- zarodniki grzybów tworzone zewnętrznie na konidioforach.

Żółw jadalny, żółw zielony

Rozród: w okresie godowym żółwie jadalne gromadzą się w pobliżu brzegów, na których znajdują się plaże będące ich tradycyjnymi miejscami lęgowymi.

Kasztan jadalny

Uwagi ogólne: Kasztan jadalny bywa nazywany przez botaników również Castanea vesca albo Castanea vulgaris.

Ananas jadalny

Ananas jadalny należy do naziemnych ananasowatych i ma trzyletni cykl życiowy, kończący się produkcją kwiatu i owocu.

Jak robaki i roztocza i grzyby wywołują choroby?

Grzybica stóp jest spowodowana przez grzyb Tinea, a pleśniawkę w ustach czy pochwie wywołuje Candida albicans.

Czym są grzyby?

Grzyby są bardzo ważną grupą roślin, ponie­waż powodują wiele chorób, zarówno roślin (za­raza ziemniaczana) jak i zwierząt (grzybica międzypalcowa) Są także źródłem bardzo cennych leków: jeden z najbardziej znanych antybiotyków - penicylina, jest produkowana z grzybów.

Grzyby

Do saprofi­tycznych rodzajów grzybów należą też jadalne grzyby kapeluszowe i przysmaki takie jak trufle. Łatwo zauważalne grzyby kape­luszowe to jedynie mała grupa przedstawicieli wielkiego świata grzybów.