Grupa interesu

Czytaj Dalej

Pojecie grupy interesu (lobby)

Grupy interesu: - reprezentują interesy określonych grup społecznych wobec innych osób, - przekazują postulaty swoich członków ośrodkom decyzyjnym, - oddziałują na rząd, parlament, partie polityczne, opinię publiczną i tym samym wpływają na polityczne rozstrzygnięcia.

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

jedna z grup jest uznawana przez administrację publiczną za prawomocną reprezentację określonych interesów, ale nie ma po temu wyraźnej podstawy prawnej i nie dotyczy to wszystkich grup interesu działających w określonej dziedzinie oraz nie obejmuje wszystkich powstających w niej interesów.

Pojęcie grupy interesu (lobby)

Grupy interesu: reprezentują interesy określonych grup społecznych wobec innych osób, przekazują postulaty swoich członków ośrodkom decyzyjnym, oddziałują na rząd, parlament, partie polityczne, opinię publiczną i tym samym wpływają na polityczne rozstrzygnięcia.

Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa

  Grupy interesów : akcjonariusze-wzrost wartości akcji, dywidendy zarządy przedsiębiorstw- mają władzę nad przedsiębiorstwem, interesy zarządu mogą być różne od właścicieli, dywidendy chcieli by reinwestować a nie wypłacać, zarządy zarabiają dużo i przez to właściciel dostaje mniej , zarządy minimalizują koszty poprzez redukcję zatrudnienia.

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

Jest bardziej zróżnicowane -może istnieć nieskończenie wiele grup interesów, a partie istnieją tylko te, które są akceptowane przez społeczeństwo. Grupy interesu i włądza żyją w symbiozie.

Grupy interesów a aparat administracyjny

Przewodniczył jej dyrektor najpoważniejszej polskiej grupy interesów, a mianowicie Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, zwanego popularnie „Lewiatanem”.

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

, które przesądzają o niskim poziomie jego pluralizmu, * Czasem zaś konsekwencją statusu, jaki mają w nim pewne grupy interesu te zwłaszcza, które nie są uznawane za autentyczną reprezentację określonych interesów zbiorowych.

Grupa interesów

Przykłady grup interesów i ich działania Do ważnych grup interesów zaliczamy: Krajową Organizację Kobiet, Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, Unię Konsumentów, Organizację "Matki przeciwko pijanym kierowcom".

Jakie grupy interesów winna objąć promocja przedsiębiorstwa?

Promocja objąć winna także ważniejsze zewnętrzne grupy interesów (dostawców, akcjonariuszy, świat finansów, media, urzędy) oraz wewnętrzne grupy interesów (naczelne kierownictwo, średni szczebel zarządzania, sztab sprzedaży, pracowników).

Partie polityczne a grupy interesu

Wg Max’a Webera - partia polityczna to grupa ludzi, organizacja społeczna, której celem jest zabieganie o stanowiska państwowe , apanaże , korzyści , profity dla najbardziej aktywnych członków (klika walcząca o realizacje swoich interesów ).

OMÓW ZWIĄZKI ŁĄCZĄCE PARTIE POLITYCZNE ZE ZORGANIZOWANYMI GRUPAMI INTERESU

W ten sposób organizacje partyjne zajmują strategiczne miejsce w złożonym procesie powstawania, agregacji oraz artykulacji interesów grupowych, są jednak w różny sposób uzależnione od innych organizacji. Taki obszar działania grup interesu zachodzi na pola aktywności partii politycznych.

Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

Powstanie partii należy wiązać z kształtowaniem się parlamentaryzmu burżuazyjnego.

Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. W związku z koniecznością udziału w wyborach parlamentarnych , kiedy to po rewolucji wzrosła pozycja parlamentu - jako organu władczego.

Wówczas okazało się...

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

- Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

-...

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

- z uwagi na podział klasowy - obszarnicze . chłopskie, burżuazyjne. robotnicze,

- nie-klasowe- wyznaniowe.

Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

lewicowe (radykałowie),

centrowe ....

prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego

grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie Awangarda Krakowska - Tadeusz Peiper (twórca hasła - Miasto, Masa, Maszyna), zakłada czasopismo Zwrotnica.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

Wpływ czynników politycznych.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - F U T UR Y Z M

F U T UR Y Z M

Pojawił się na południu Europy (tam gdzie istniał imperializm i silne tendencje rewolucyjne) świat techniki - nowy symbol maszyny. Ojczyzna - Włochy. Przedstawiciele: Marinetti, po I wojnie światowej prąd ten przekształcił się w faszyzm

Polska: Kraków i jego kluby Katarynka,"Gałka...