Grudziądz

Grudziądz

Czytaj Dalej

GRUDZIĄDZ

Miasto, ważny ośrodek życia rei. i kościelnegow diec. toruńskiej (do 1992 w diec. chełmińskiej).

1. M i a s t o - G., gród obronny, książę mazowiecki KonradI podarował ok. 1218 bpowi prus. Chrystianowi, a od1231 zajmowali go Krzyżacy, którzy mieli tu swoją komturię,zbudowali zamek i 1291 nadali G...

Grudziądz

Miasto powiatowe na prawym, wysokim brzegu Wisły, przed ujściem Osy. 102 tys. mieszkańców. Od X w. gród pełniący rolę strażnicy państwa polskiego. Od 1207 r. we włada­niu Konrada Mazowieckiego, który nadał w 1222 Grudziądz biskupowi misyjnemu Prus, Chrystianowi. W 1225 Chrystian zrzekł się nadań na...

GRUDZIĄDZ i literatura

GRUDZIĄDZ, miasto w woj. toruńskim, nad Wisłą. Gród warowny, lokowany 1291. Od ok. 1218 własność biskupstwa misyjnego prus., ok. 1233-1454 w rękach zakonu krzyżackiego. Informacje o życiu umysłowym G. sięgają XIV w. i dotyczą studiów uniwersyteckich jego mieszkańców. W XV w. dwaj przedstawiciele...