Groteska

Groteska

Czytaj Dalej

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Groteskowy – a o grotesce mozna pisac poslugujac sie jedynie nia sama. Groteska tak jak i u Witkacego nie jest zbednym przerysowaniem, ale pewna przepowiednia – przepowiednia swiata bez barier, bez porzadku – a wiec groteskowego swiata chaosu i pelnej swobody.

Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru).

, to wszystko demaskuje Józio przez realizację swojego groteskowego planu: skandal powoduje nagłą przemianę rodziców w tradycyjnych ludzi ich poglądy nie wytrzymują tak silnego ciosu; przeciwieństwem Młodziaków jest rodzina Hurlecckich, z pokolenia na pokolenie przekazująca stereotypy i hierarchię; to wszystko ulega poważnemu wstrząsowi pod wpływem działań Miętusa i buntu chłopów; trzymanie się kurczowe form, w ...

Tragizm, komizm, groteska – scharakteryzuj odwołując się do wybranych utworów literackich.

Groteskowy jest w utworze obraz społeczeństwa, w którym wyróżnione są następujące warstwy społeczne: arystokracja (księżna Irina), burżuazja (prokurator Scurvy), proletariat (szewcy, Hiper – Robociarz), chłopstwo (stary chłop, młody chłop, dziwka, chochoł).

GROTESKA

, kiedy rozwinął się nurt groteskowej literatury —> sowizdrzalskiej, w poezji barokowej. Groteskowe widzenie świata nie było obce J. , inni prezentowali groteskowy obraz świata jako całości (Jaworski, Witkiewicz).

Groteska

Ornament rośl. składający się z wici, wktórą wplecione są motywy figur, i zwierzęce, owoce,kwiaty, panoplia, fragmenty arch. i elementy fantastyczne.

G. powstała w sztuce rzym. I w. n.e., a w okresierenesansu i klasycyzmu była, w połączeniu z arabeską,jednym z najbardziej charakterystycznychmotywów...

Cechy groteski w oparciu o dramat Witkiewicza i Mrożka

- Stomilowie w sposów błazeńsko groteskowy demonstrują swobodę obyczajową, antymieszczańską "postępowość" przy kompletnym zaniku woli i stagnacji - widoczny jest przewrotny komizm i groteskowość sytuacji: obrońcą tradycji i ładu moralnego jest człowiek młody (!

Groteskowe „Sny pod Fumarolą” - Groteska jako forma aktywizująca

Autora, którego istotną cechą jest stała obecność tonu serio w konstrukcjach groteskowych, obecność rzeczywistości realnej w najbardziej wymyślnych i wykreowanych światach.