Gromada

Czytaj Dalej

GROMADY LUDU POLSKIEGO

; przywódcy Gromad głosili,że właścicielem ziemi i środków produkcji jest lud, a przyszłaPolska będzie lud. , co spowodowało rozejście się głównych przywódcówGromad; 1842 Swiętosławski opracował nowy programspołeczny, tzw.

Gromady jamochłonów

Pasożytami zewnętrznymi (ektopasożytami) są gatunki z gromady przywr jednorodnych. Podgromady te bywają też traktowane jako odrębne gromady typu płazińców, a więc jednostki równożędne wirkom i tasiemcom.

Gromada tentakulity

Natomiast bardzo zróżnicowane morskie pierścienice, wyposażone w parapodia i mocne szczecinki (gromada wieloszczety - Polychaeta), pozostawiły ślady swojej obecności we wszystkich fanero-zoicznych formacjach geologicznych począwszy od kambru.

Co to są gromady Galaktyk?

Podobnie jak gwiazdy, również i galaktyki grupują się razem, tworząc gromady galaktyk. Nasza Galaktyka należy do gromady, nazywa­nej Układem Lokalnym.

Gromada gąbki zmiennoszkieletowe

  Gromada ta obejmuje gąbki rogowe - obecnie reprezentowane licznie, lecz nieznane w stanie kopalnym - i gąbki krzemionkowe. Z gromady Demospongea dla zbieraczy skamieniałości ważny jest tylko rząd gąbek kamiennych (Lithistida).

Gromada gąbki szklistoszkieletowe

  Gromada znana od kambru. Plan budowy typu sykon; gromada obejmuje gąbki krzemionkowe, w których szkielecie nigdy nie występuje spongina.

Gromada krążkopławy

Konularie można więc interpretować jako organizmy morskie należące do wymarłego kręgu form z gromady krążkopławów, u których faza polipa w osobniczym cyklu rozwojowym była lepiej rozwinięta niz u dzisiejszych krążkopławów.

Gromada głowonogi

Za klasycznych przedstawicieli tej gromady uważa się zwykle mątwy, co jest o tyle jednostronne, że chociaż reprezentują one najbardziej zróżnicowaną grupę głowonogów żyjących w dzisiejszych morzach, to są to nietypowe mięczaki w tym sensie, że brak im otaczającej ciało muszli.

Gromada pajęczaki

Podtyp tchawkowce (Tracheata) Gromady stawonogów objęte tym podtypem cechują się obecnością jednej pary czułków, trzech par odnóży głowowych przekształconych w aparat gębowy (para żuwaczek i dwie pary szczęk), oraz tchawek (rurkowate, zwykle rozgałęzione przewody otwierające się przetchlinkami na powierzchni ciała), służących do oddychania powietrzem atmosferycznym.

GROMADA

typ strunowce, gromada: bezszczękowce, płazy, gady. gromada paprotniki, klasa: paprocie, widłakowe, skrzypowe.

Gromada koralowce

 Conchifera (muszlowce) Reprezentowane przez nieliczne formy Amphineura ob&\m\ą dwie gromady: Bruzdobrzuchy [Soienogastres], bez twardych części szkieletowych, nieznane w stanie kopalnym i wielopłytkowce afbo chitony (Polyplacophora) o owalnie wydłużonym ciele, opatrzonym w części grzbietowej z reguły ośmioma prostokątnymi płytkami wapiennymi.

Gromada jednotarczowce

  Mała, niewiele form licząca gromada mięczaków.

Gromada ślimaki

  Ślimaki, bardziej jeszcze zróżnicowane niż małże, są najliczniejszą gromadą mięczaków i jedyną, jaka z powodzeniem wkroczyła w środowisko lądowe.

Gromada ryby kostnoszkieletowe

  Gromada ta obejmuje ryby w wąskim znaczeniu.

Gromada ssaki

Ssaki są obok ptaków, którymi nie będziemy się zajmować ze względu na ich bardzo skromny zapis kopalny, dominującą współcześnie gromadą Tetrapoda.

CHARAKTEYSTYKA GROMADY PTERIDOPHYTA (PAPROTNIKI)

  Obecnie taka gromada nie istnieje, dawniej obejmowała widłakowe, psylotowe, skrzypowe, paprociowe i kladoksylony.

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa...

Gromada promienice

 

Promienice mają ażurowo-promienistą budowę krzemionkowego szkieletu. Są składnikiem planktonu morskiego. Opadłe na dno szkieleciki mogą, przede wszystkim na znacznych głębokościach, tworzyć nagromadzenia zwane mułami radiolariowymi.

W wyniku rozpuszczania krzemionkowych szkielecików powstają z...

Gromada otwornice

 

Otwornice to organizmy częściowo bento-sowe, częściowo planktonowe. W początkach paleozoiku były one jeszcze mało rozprzestrzenione i dopiero u schyłku tej ery zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę. Ich w większości wapienne skorupki podzielone są na komory i charakteryzują się bardzo...

Gromada gąbki wapienne

 

Ciało tych gąbek o wyłącznie wapiennym szkielecie ma prawie zawsze budowę typu leukon. Igły wapienne, trójpromienne, rzadziej dwu- lub czteropromienne. W przeciwieństwie do często bardzo dużych mezozoicznych gąbek kamiennych i szklistoszkieletowych, gąbki wapienne są formami raczej niewielkimi...