Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki

Czytaj Dalej

GRODZISK MAZOWIECKI

(do 1928 Grodzisk), parafiei dekanat w archidiec. grodzisko; w XIVw.

Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

Na Nizinie Mazowieckiej nie występują żadne surowce mineralne o większym znaczeniu gospodarczym. Mazowieckim.

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka charakteryzuje się dość znacznymi różnicami termicznymi, ale głównie w zimie. Jeszcze kilkaset lat temu tereny Niziny Mazowieckiej zajęte były przez rozległe puszcze.

Nizina Mazowiecka

Aczkolwiek skupia się on przede wszystkim w Warszawie, to liczącymi się jego ośrodkami Są także Piaseczno, Pruszków, Błonie, Ożarów, Mińsk Mazowiecki.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. Pod Tomaszowem Mazowieckim 5-6 IX 1939 walkę toczyła 13 DP (dca płk W.

Historia Niziny Mazowieckiej

Powstają nie tylko miasta i przemysłowe centra (Żyrardów, Ptaszków, Grodzisk, Mińsk, Marki, Jeziorna), ale i osiedla, początkowo letniskowe, z czasem ze wspaniałymi willami bogatych warszawiaków, m.

Rozbicie dzielnicowe - Podziały polityczne w dzielnicy kujawsko - mazowieckiej

Jeszcze za życia Konrada mazowieckiego, jego dzielnica stanęła wobec najazdów jęćwięskich. Równocześnie książęta Mazowieccy utzrymywali niemal nieprzerwanie przyjazne stosunki z Rusią.

EKSCEPTA MAZOWIECKIE

Deklaracja złożona przez szlachtę mazowiecką na sejmie koronacyjnym w 1576 w Krakowie, wyrażająca zgodę na przyjęcie prawa koronnego, z zastrzeżeniem pozostawienia na Mazowszu pewnych miejscowych ustaw z własnych dawniejszych statutów, zwłaszcza niektórych zwyczajów procedury sądowej, prawa prywatnego i...

GRODZISK

Parafia w dek. brańskim, należącym do apost.administratora w —> Drohiczynie (od 1991 diecezja); na pocz.XVII w. powstała w G. parafia unicka i prawdopodobnie wtedyzbudowano tu drewniany kościół, który po kasacie unii 1839 zamienionona cerkiew prawosł.; 1921 kościół przejęli katolicy, a17 III 1923 bp wil...

GRODZISK WIELKOPOLSKI

Ziemia Grodziska w walce o wyzwolenie narodowe 1918-1919, Sielinko 1978; P. Dzieje parafii grodziskiej w latach 1872-1939.

Tomaszów Mazowiecki

Miasto powiatowe, na Równinie Piotr­kowskiej, nad Pilicą i jej dopływami Wolborką i Czarną. 70 tys. mieszkańców Osada założona w 1788 przez Tomasza Ostrowskiego, który uruchomił zakłady metalurgiczne przerabiające miejscowe rudy żelaza, a w 1824 manufakturę tkacką, do której sprowadzano tkaczy ze...

Województwo mazowieckie

Terytorium plemienne Mazowszan (nazwa znana od 1041) na prawym brzegu Wisły i dolnej Narwi stało się od 1075 trzonem diecezji płockiej (mazowieckiej), a Mazowsze pd. Za Konrada Mazowieckiego, na pocz.