Co stanowi granice dla jednostki

Odnosząc się do aktualnej sytuacji polskiej młodzieży, zauważa się, że rzeczywistość, w której przychodzi jej startować do przyszłych ról społecznych, warunkowana jest zarówno przez bardzo złożone wewnętrzne procesy związane z przekształceniami polityczno-gospodarczymi w Polsce, jak i przez naciski...

Definicje, granice, kształt dna miednicy

Dno miednicy zwane często kroczem (perineum) w szerszym znaczeniu tego słowa (p. dalej) tworzą części miękkie, mięśniowo-powięziowe, które od dołu zamykają jamę miednicy  i które z tyłu przebite są odbytnicą, z przodu przewodem moczo wo-płciowym. Dno miednicy objęte jest ramą...

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - PRZENIKANIE BARBARZYŃCÓW W GRANICE CESARSTWA

 

Stan niepewności wywołany istniejącym w Cesarstwie fermentem powodował coraz większy brak rąk do pracy. Wiele prowincji, zwłaszcza położonych na pograniczu, znalazło się wobec tego w ciężkiej sytuacji, nie było bowiem komu uprawiać opuszczonej ziemi.

Ponieważ radykalne rozwiązanie tych...

Granice wolności mediów

1.1.Media 1.1.1. Pojęcie mediów 1.1.2. Wolność mediów 1.2. Cenzura 1.2.1. Cenzura- powstanie, rozwój i upadek 1.2.2. Rodzaje cenzury 1.3. Pozacenzuralne formy kontroli mediów i dziennikarzy 1.1 Media 1.1.1 Pojęcie mediów Przyjrzyjmy się chwilę używanym obecnie określeniom terminu media. Mass media – inaczej środki masowego przekazu (lub środki masowego komunikowania): prasa, radio, telewizja, internet, a w szerszym znaczeniu także: film, plakat, kasety, książki.

Muzyka średniowiecza europejskiego - granice czasu

a wiec iw Polsce, przyjmuje sie za daty graniczne - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego w r.

ALMEIDA, twierdza w Portugalii przy granicy z Hiszpanią

Strzegąca tzw. korytarza płn. Podejmując w 1810 ofensywę na Lizbonę, marsz. Mas-sena przystąpił do oblężenia A., bronionej przez p.p. portug. i 4 tys. ludowej milicji pod komendą ang. gen. Coxa. 26 VIII franc. art. rozpoczęła intensywne bombardowanie fortecy. Jeden z pocisków trafił przypadkowo w...

BADAJOZ, twierdza w Hiszpanii, na granicy z Portugalią strzegąca tzw. płd. korytarza

W czasie wojny na Płw. Iberyjskim była cztery razy oblegana. Pierwsze oblężenie rozpoczęli Francuzi 2611811, zmuszając 11 III do kapitulacji hiszp. garnizon gen. Menacho.

7 V Anglicy podjęli próbę odzyskania twierdzy, ale już 12 V musieli przerwać oblężenie, aby stawić czoło nadchodzącej z...

BAJONNA, m. w płd.- zach. Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią

Od 16IV do 20 VII 1808 były tu prowadzone rozmowy Napoleona z członkami hiszp. rodziny królewskiej. Na żądanie cesarza Francuzów stawili się król Karol IV i następca tronu Ferdynand, uważany już za monarchę przez uczestników antyfranc. powstania w Hiszpanii.

5 V Napoleon zażądał, aby obaj zrzekli...

BIDASSOA, rz. wpadająca do Zat. Biskajskiej, stanowiąca granicę między Francją a Hiszpanią

Dla żoł. franc. posyłanych do Hiszpanii przekroczenie tej rzeki w kierunku płd. było symbolicznym „wkroczeniem do piekła wojny”. 7X1813 przez B. przeprawił się, maszerując na płn., Wellington. Hiszp. rybacy poinformowali go, że podczas odpływu morza rzeką można przejść w bród między miastami...

CZĘSTOCHOWA, niewielka forteca w Ks. Warszawskim, w pobliżu granicy z Prusami

Wzniesiona wokół jasnogórskiego klasztoru paulinów. Tworzyły ją cztery bastiony w kształcie czworoboku i bastion przed bramą wjazdową. Forteca była przestarzała, od dawna nie modernizowana, bez większego znaczenia strategicznego. W 1806 stacjonowało tu 500 prus. piechurów pod komendą gen. Hundta...

KULM, m. w Saksonii, na płd. od Drezna, w pobliżu granicy z Czechami

Gdzie 30 VIII 1813 sprzymierzeni wzięli do niewoli franc. korpus Vandamme’a. Bezpośrednio przed bitwąpod Dreznem Vandamme otrzymał od Napoleona rozkaz zajęcia Pirny, by zablokować nieprzyjacielowi drogi odwrotu do Czech. Wykonał wprawdzie to zadanie, ale kiedy 28 VIII pokonani pod Dreznem sprzymierzeni...

ŁOMŻA, m. na płn.- wsch. Mazowszu, od III rozbioru w granicach Prus

Na mocy traktatu z Tylży włączone do Ks. Warszawskiego, stało się od 1807 siedzibą władz dep. łomżyńskiego.

1809 organizowano tu 14 pp. i 7 p. uł. 9 XII 1812 na stacji pocztowej w Ł. zatrzymał się krótko Napoleon, wracający spod Moskwy do Paryża. W ślad za nim dotarły resztki 5 korpusu poi...

MEDELLIN, osada w zach. Hiszpanii, nad rz. Gwadiana, w pobliżu granicy z Portugalią

Gdzie 28 III 1809 marsz. Victor pokonał hiszp. armię gen. Cuesty. Hiszpanie (24 tys.) mieli liczebną przewagę, ale Francuzi dysponowali silniejszą art. i kaw. Cuesta maszerował na stanowiska Victora 6-km frontem, licząc na to, że zdoła oskrzydlić z obu stron przeciwnika. Francuzi wycofali się na...

PRUSKA IŁAWA (Preuss Eylau, dz. Bagrationowsk w okręgu kaliningradzkim w Rosji, kilka km na płn. od granicy z Polską)

M. w Prusach Wsch., na płd. wsch. od Królewca, gdzie 7-8 II 1807 doszło do zaciętej bitwy między głównymi siłami WA a ros. armią Bennigsena.

Zmuszony do podjęcia działań wojennych w końcu I 1807, Napoleon starał się jak najszybciej doprowadzić do rozstrzygającej bitwy z Rosjanami. Nie udało się...

RONCESVALLES, wąwóz, przejście przez Pireneje o strategicznym znaczeniu na granicy franc.- hiszp.

25 VII 1813 rozegrała się tu bitwa między franc. oddziałami gen. Reille’a a wojskami ang. gen. Cole’a. Marsz. Soult podjął ofensywę z franc. miasteczka Saint-Jean-Pied-de-Port i wysłał przodem Reille’a.

Ten zaatakował dyw. Cole’a, osłaniającą Wellingtona, który oblegał San Sebastian i...

SMOLEŃSK, m. w zach. Rosji, w pobliżu granicy z Białorusią

Gdzie 16-18 VIII 1812 toczyła się zacięta bitwa między głównymi siłami Napoleona a wojskami ros., dowodzonymi przez Barclaya de Tolly.

Po nieudanym manewrze wileńskim, a potem witebskim, kiedy Rosjanie, nie przyjmując walki, wycofali się na wsch., Napoleon podjął próbę narzucenia przeciwnikowi...

Granice chronologiczne

Kapitalistyczna formacja społeczno-ekonomiczna kształtowała się w różnych krajach w różnym czasie i w niejednakowym tempie. W Anglii zapanowała w swoistych formach [15] - od połowy XVII w., podczas gdy Prusy czy Rosja wkroczyły w epokę kapitalizmu dopiero w XIX w., zachowując zresztą nadal niemało...