Granice wzrostu

Czytaj Dalej

Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

Przyczyną są trzy równoczesne kryzysy: nastąpi erozja gleb wskutek zbyt intensywnego użytkowania (wraz z tym spadek produkcji żywności), wzrost zamożności ludzi zwiększy nacisk na nieodnawialne zasoby, wzrost zanieczyszczeń środowiska przyczyni się do jeszcze większego spadku produkcji żywności i do wzrostu stopy zgonów.

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi ziemiami okupowanymi przez Niemcy a ZSRR. Dokładny przebieg granicy określono w drugimtajnym protokole do układu, podpi­sanym 4 października.

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - NOWATORSTWO FORMY

Powieść realistyczna zwykle opowiadała historię podczas której dokonywały się wydarzenia. Skutki podane były zawsze na końcu. Nałkowska rozpoczyna powieść od finału, rozwiązania akcji. Streszczając koniec rozładowuje ciekawość czytelnika. Nie oczekuje on rozwiązania tylko zastanawia się co się...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - PREZENTACJA WARSTW SPOŁECZEŃSTWA

•  Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

−  zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

−  powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

−  konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie...

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - WIELOZNACZNOŚĆ UTWORU

Poszukiwanie granic tego co ocenia się obiektywnie a subiektywnie. Granica oddziela prawdę od fałszu. Granica kompromisu nie polega na rezygnacji z własnych ideałów.

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Wraz z gruntującą się decyzją o dalszej karierze granica odpowiedzialności moralnej zacierała się (bohater znieczulał się na ideały). Jak bardzo różni się doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Uważam, że w "Granicy" nie można znaleźć żadnej uniwersalnej prawdy o człowieku.

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Granica filozoficzna, czyli granica poznania świata przez człowieka, jego możliwości ogarnięcia rzeczywistości zewnętrznej; wymowny jest sąd Karola Wąbrowskiego o otwartych, rozszerzających się granicach ludzkiego poznania  

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

Następną granicą występującą w utworze jest rozdzielenie subiektywnego i obiektywnego postrzegania świata i własnych w nim czynów. W utworze obserwujemy u Zenona (bo to on głównie granice owe przekraczał) zanik umiejętności trzeźwej oceny sytuacji.

Wzrost imperium rzymskiego

Było bezprawiem, gdy generał przekroczył ze swoimi wojskami granice swego dowództwa, a między Cezarem i Italią granicę stanowiła rzeczka Rubikon. Granice imperium rozszerzają się teraz do swej największej rozciągłości.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Wraz z gruntujaca sie decyzja o dalszej karierze granica odpowiedzialnosci moralnej zacierala sie (bohater znieczulal sie na idealy). Jak bardzo rózni sie doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

-Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza sie do nieszczescia drugiej osoby. Te granice przekracza takze Justyna, która po usunieciu ciazy popadla w obled.

Jakim typem powiesci jest "Granica" Zofii Nalkowskiej

"Granica" laczy w sobie cechy powiesci: - spoleczno-obyczajowej (ukazuje przekrój spoleczenstwa polskiego w konkretnym momencie historycznym), - politycznej (analizuje mechanizmy wladzy sanacyjnej w Rzeczypospolitej), - psychologicznej (analizuje psychike bohaterów w calej zlozonosci swiadomych i podswiadomych dazen), - filozoficznej (rozwaza podstawowe problemy filozoficzne: pytanie o tozsamosc czlowieka, o granice jego poznania i sens egzystencji).

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym.