GOTARD, Godard, Godehard Św. OSB bp.

ur . ok.960 w Reichersdorfie k. Niederaltaich, zm. 5 V 1038 w Hildesheimie,reformator i organizator życia k o ś c , patronpodróżnych, wzywany w chorobach i klęskach żywiołowych,zwł. gradobicia.

1 . Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . kształci! się w szkolekapitulnej św. Maurycego w...