Górskie

Czytaj Dalej

Turystyka górska

Charakterystyka

Jest wiele sposobów wędrowania po górach najważniejszych z nich to:

Turystyka samodzielna: ten rodzaj podróżowania jest bardzo popularny wśród osób, którym zależy na ograniczeniu kosztów finansowych wyjazdu. Można robić czystko, co sobie zaplanujemy, jeść i spać tam gdzie bardziej...

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

 

Żródta wyznaczają początek powierzchniowych wód płynących. Co się dzieje dalej, zależy od położenia źródeł. Jeśli woda ze źródła leżącego w górach rozpływa się po skałach, to jej dalsza droga będzie prowadziła do innego typu rzeki niż w wypadku wody wypływającej ze źródła helokrenowego...

Traszka górska

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae)  

Wygląd: traszka średniej wielkości, szeroko- i płaskogłowa, czarniawa o krępym ciele, krótkich nogach i wyraźnie bocznie spłaszczonym ogonie. W czasie przebywania na lądzie skóra jest sucha, aksamitna, często lekko ziarnista. Żyjące w wodzie okazy, przede...

Leming górski

Nie każdy wie, że leming górski jest bliskim krewniakiem naszych norników. W latach gwałtownych wzrostów populacji lemingi podej­mują długie wędrówki, w czasie których wiele z nich ginie. Pomimo samotniczego trybu życia leming górski jest zwierzęciem bardzo płodnym. Co kilka lat jego populacja...

Roślinność górska

Rośliny, owady, ptaki i ssaki żyjące w górach muszą zmagać się z porywistymi wiatrami, niską temperaturą, silnym nasłonecznie­niem, niską wilgotnością i małym stężeniem tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Wraz ze wzrostem wysokości o każde 100 metrów, temperatura spada o 0,5-1 stopnia...

Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

Skutki działania lodowców górskich jako czynnika rzeźbotwórczego widać dopiero po ich ustąpieniu. Tak jak wszystkie inne zewnętrzne czyn­niki rzeźbotwórcze lodowiec górski eroduje, transportuje i osadza rozdrob­niony materiał.

Do erozyjnych form polodowcowych należą:

cyrk (kar) lodowcowy - nieckowate...

Lodowce górskie

Lodowce górskie składaj ą się z pola firnowego i jęzora lodowcowego. Pole firnowe położone powyżej granicy wiecznego śniegu stopniowo wypełnia się lodem lodowcowym. Gdy lodu jest już tak dużo, że nie mieści się w polu firnowym, dolna jego warstwa pod naporem leżącej wyżej pokrywy jest wyciskana i...

Działalność lodowca górskiego

Lodowiec górski składa się z dwóch zasadniczych części:

- pola firnowego ( znajduje się zawsze powyżej granicy wiecznego śniegu, gdzie nagromadzony śnieg zamienia się w lód)

- jęzora lodowcowego.

Formy powstałe wskutek działalności lodowców górskich określa się formami glacjalnymi. Najbardziej...

Wrzosowiska górskie

Wrzosowiska nizinne często występują na suchych obszarach natomiast wrzosowiska górskie są typo­we dla deszczowych wyżyn. Deszcz jest czyn­nikiem decydującym dla ich rozwoju: substancje odżywcze są wypłukiwane z gleby przez ciągle płynącą wodę. Tak więc podczas gdy wrzosowiska nizinne powstają...

Rośliny wrzosowisk górskich

W miejscach, gdzie woda szybko wsiąka, skład gatunków roślin wrzosowisk górskich jest bardzo zbliżony do flory wrzosowisk nizinnych. Dominują wrzosy i kolcolisty, do tego dochodzi jeszcze bo­rówka czarna i gatunki blisko z nią spokrewnione - borówka bruszwica, żurawina, borówka czarna, a także maliny...

Bóbr górski

Ten niewielki ssak łożyskowy (długość ciała 30-41 centymetrów) z krępym ogonem nie jest ani bobrem, ani nie preferuje środowisk górskich. Jest spotykany wyłącznie wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej, od południowych rejonów Kolumbii Brytyjskiej po Kalifornię. Środowiskiem życia tego...

Wiąz górski (brzost)

 

Wygląd: Drzewo liściaste zrzucające liście na zimę, wysokie do 40 m, z koroną wysoką, często nawet wielodzietną, w zarysie odwrotnie jajowatą, u drzew wolno stojących bardzo szeroko rozłożystą.

Pień widoczny prawie aż do środka korony, ale już na nieznacznej wysokości rozwidlony na liczne...

Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy iglaste

W skład fauny glebowej górskich lasów iglastych wchodzą liczne gatunki bezkręgowców z tych grup, które zostały omówione w części dotyczącej lasów mieszanych położonych na nizinach. Fauna ta jest uboższa niż fauna górskich lasów liściastych, a te gatunki, które tu występują liczniej, związane są...

Górskie pejzaże - charakterystyka Tatr

Tatry to najpiękniejszy zakątek środkowych Karpat, znajdujący się na całe szczęście częściowo w Polsce. To urokliwe miejsce przyciąga miliony turystów zarówno latem jak i zimą, miłośników turystyki pieszej i białego szaleństwa.

Są w Tatrach warunki do wspinaczek i dla grotołazów ze względu na...

Wiatr - Wiatry górskie (katabatyczne)

W bezchmurne noce, powietrze często zaczyna spływać wzdłuż zboczy gór i wzgórz. Te prądy zstępujące stają się szczególnie widoczne, gdy powietrze porusza się ku dnu dolin rzecznych. Ten typ przepływu powi etrza nazywa się wiatrem górskim (katabatycznym, grec. iść w dół). Wiatr rozwija się w nocy...

Pliszka górska

Wygląd: Długość ciała ok. 18 cm. Ogon jeszcze dłuższy niż u pliszki siwej, ubarwienie podobne do pliszki żółtej, ale wierzch zamiast oli-wkowozielonego jest szary. Młode o niepozornym, bledszym ubarwieniu, ale z charakterystycznym, długim ogonkiem.

Środowisko: Bardziej związana ze środowiskiem...

Jarząb górski

 

Wygląd: Krzew prosto wzniesiony albo drzewo wysokości do 20 m, z szarobrunatną korą, pokrytą licznymi małymi przet-chlinkami. Liście podługowato-jajowate do prawie okrągłych, około dwa razy tak długie jak szerokie, z przodu ostro zbiegające, u nasady klinowate, po obu stronach z około 10...

Lodowce górskie i lądolody

Wody znalezione w lodowcach to około:

2% objętości hydrosfery

96% lądowych wód powierzchniowych

Współczesne pokrywy lodowe zajmują ok. 10 % powierzchni lądów. Pokrywy lodowe tworzące lodowce górskie lub lądolody, powstają tam gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużych ilości...

Powojnik górski

Powojnik górski pochodzi z Himalajów i czasem osiąga ponad 10 m wysokości! Na czas zimy zrzuca liście. Kwitnie na biało w maju i czerwcu. Średnica kwiatów wynosi 4-5 cm. Większe kwiaty (średnica do 9 cm) ma odmiana C.montana grandiflora, a C.montana rubens kwitnie na różowo. Podobnie jak inne powojniki...

Kolejki górskie w wesołym miasteczku

Kolejki górskie można spotkać prawie wyłącznie w stałych wesołych miasteczkach, gdyż są to urządzenia zbyt duże i zbyt skomplikowane, by często je demontować i przewozić na inne miejsce. W ko­lejce górskiej ruch wagoników odbywa się wyłącz­nie dzięki sile grawitacji. Najpierw cały zestaw...