Górny bieg rzeki

Czytaj Dalej

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Rzeki obfitujące w wodę, szybko płynące, a także rzeki mające mały spadek i przeciążone niesionym materiałem często zmieniają swój bieg.

Podział terytorialny Starożytnej Grecji

Najurodzajniejsze z nich to Pelasgiotis na wschodzie, ciągnąca się od kraju Perrajbów nad dolnym Penejosem do Zatoki Pagasyjskiej, z miastami Larissą, Krannon, Pagasaj, oraz Histiajotis, leżąca na zachodzie, w dolinie górnego biegu rzeki Penejos; trzecią tetradą była Achaja ftiocka albo Ftiotis, ojczyzna Achillesa, oddzielona górami Otrysu.

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

W Ameryce Północnej ich kompleksy ciągną się południkowo od Saint Louis w widłach Missisipi i Missouri, poprzez obszar międzyrzecza obu rzek, aż do górnego biegu rzeki Saskatchewan w Kanadzie.

Proces krasowienia i biegi rzeki

Na podstawie wielkości spadku wyróżnia się 3 odcinki biegu rzeki: bieg górny, środkowy i dolny. Ponieważ zakola stałe się powiększają, dochodzi do ich przerwania i rzeka prostuje swój bieg.

Procesy egzogeniczne - Działalność wód płynących

W środkowym biegu rzeki spadek maleje. Odcina się część starego zakola i staje się jeziorem (starorzeczem) W dolnym biegu rzeki przepływ wody jest bardzo duży, a spadek mały.

Marek Aureliusz Probus - biografia

Aby umocnić zwycięstwo cesarz przekroczył Ren i szedł przez ziemie między górnym biegiem rzeki a Dunajem, już od dawna opuszczone przez rzymskie oddziały, choć istniał tam niegdyś potężny system fortyfikacji, limes Germanicus, którego szczątki pozostały do dziś.

Religie Starożytnego Egiptu

Mówiono o nim, że był da-rem Nilu gdyż to na tej rzece skupiał się cały przemysł. Większość budulca transportowano podczas wylewu rzeki.

Chrząstka tarczowata

Kresa ta biegnie skośnie ku dołowi i do przodu; u góry rozpoczyna się ona niewielkim wzniesieniem — guzkiem tarczowym górnym (tuberculum thy-reoideum supeńus)> u dołu, na brzegu dolnym chrząstki, nieco mniejszym tr u z ki cm tarczowym dolnym (tuberculum thyreoideum inferius).

Tętnice lewego płata górnego

Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

Chicago

Niegdyś wody rzeki Chicago wpadały do jeziora Michigan, jednak w 1900 roku, kiedy ukończono budowę kanału sanitarno-żeglugowego, jej bieg został zmieniony. W podobny sposób, budując kanał Calumet Sag, zmieniono także bieg rzeki Calumet, przepływa­jącej przez południowo-wschodnią część miasta.

Zmiana biegów w rowerze

podczas gdy włączając wysoki bieg można jechać szybko, pedałując w umiarkowanym tem­pie. Gdy wybieramy naj­wyższy bieg, to łańcuch znajduje się z przodu na kole o największej średnicy, a z tyłu na kole o śred­nicy najmniejszej.

Czym jest zanieczyszczenie wody?

Skażenie środowiska ma katastrofalne następ­stwa dla żyjącej w rzekach i jeziorach flory i fauny. Niektóre bez­kręgowce spływają z prądem w zniszczone rejony z górnego biegu rzeki.

Jeziora, rzeki i strumienie

Pstrąg potokowy, strzebla i lipień są rybami przystosowanymi do życia w szybko płynących strumieniach i w górnym biegu większych rzek. Miętus jest spotykany na całej długości rzeki, lecz występuje częściej w jej górnym biegu.

W jaki sposób rzeki kształtują powierzchnię Ziemi?

Rzeki mogą zmieniać bieg. Rzeki gromadzą wodę w bardzo rozmaity sposób. „Praca" rzek jest permanentna.

Co to jest kaptaż?

Zdarza się, że rzeka potrafi zmie­nić swój bieg. Naukowcy rozpoznają, iż dorzecze powstało w opisany powyżej sposób, poprzez obserwację dopływów rzeki, które na pewnym odcinku są równoległe do głównego nurtu, jednak płyną w przeciwnym kierunku.

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) kieruje się ku dołowi do górnego końca płata gruczołu tarczowego, który zaopatruje. Oprócz niego zaopatruje ona części miękkie okolicy gnykowej (r. infrahyoideus) oraz m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (r. sternocleidomastoideus), a przede wszystkim krtań swymi...

Wody płynące - Od potoku górskiego do wielkiej rzeki

Po powodziach przemieszcza łożysko i płynie dalej wielkimi pętlami czy meandrami, a erozja boczna zastępuje erozję wgłębną, charakterystyczną dla górnego biegu rzeki. W środkowym biegu rzeki rosły jeszcze tu i ówdzie rośliny wodne, teraz natomiast jest to już niemożliwe.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

Dokonuje się to w dwojaki sposób: po pierwsze, poprzez wody gruntowe, których stan w łęgu zależy od poziomu wody w rzece - jeśli poziom ten wzrasta, woda z rzeki przesiąka do wód gruntowych i zwierciadło tych wód w łęgu też się podnosi, a gdy poziom wody w rzece opada, opada także poziom wód gruntowych, tak że ich poziom waha się regularnie, odpowiednio do ilości wody niesionej przez rzekę.

MEMFIS

, założona przez Menesa, pierwszego króla zjednoczonego Egiptu, na prawym brzegu Nilu powyżej wierzchołka delty strzegąca dostępu do górnego biegu rzeki.

STANLEY Sir Henry Morton

Stanleyville, od 1966 Kisangani, miasto w Zairze, duży port nad rzeką Zair (Kongo) poniżej Wodospadów Stanleya; założone przez Stanleya w 1883. Wodospady Stanleya 7 katarakt na Lualabie (górny bieg Zairu).