Gorączka

Gorączka

Czytaj Dalej

Gorączka

Gorączka to podwyższenie wewnętrznej temperatury ciała do poziomu przekraczającego zakres normalnych dobowych zmian temperatury przy sprawnie działających mechanizmach termoreguiacji (w odróżnieniu od hipertermii -przegrzania, kiedy na skutek podwyższonej temperatury otoczenia dochodzi do zaburzenia...

ZAPALENIE STAWÓW W GORĄCZCE REUMATYCZNEJ

Jak wiadomo, gorączka reumatyczna (feb-ris rheumatica, morbus rhewnaticus) jest jedną z postaci' późnej :1 przeciągającej się reakclr ustroju ludzkiego na zakażenie paciorkowcem betahemolizującym grupy A. Pomimo powszechności zakażeń tym drobnoustrojem, na ogół nie więcej niż 1% ludności, JLJto w...

Co to jest gorączka reumatyczna?

Gorączka reumatyczna była niegdyś pospolitą chorobą atakującą tysiące dzieci i nastolatków. Dzisiaj występuje o wiele rzadziej. Powstaje w następstwie infekcji wywołanej przez szczep Lancefield A bakterii Streptococcus. Jest to jeden z kilku rodzajów bakterii, który może spowodować bolesne...

GORĄCZKA TRZYDNIOWA

Choroba zaczyna się wy--313 K = 39—40°) i często drgawkami. Czasem towarzyszą chorobie ostre bóle brzucha, biegunka, lekki nieżyt gardła. Na czwarty dzień, czasem o 1—2 dni później, temperatura zmniejsza się do 309,7 K (36,6°C) i na skórze* a zwłaszcza na tułowiu, występuje słabo wyrażona wysypka...

Gorączka reumatoidalna- problemy pacjentów i ich rozwiązywanie

1.Etiologia i Patogeneza gorączki reumatoidalnej 2.Dolegliwości i problemy z tym związane 3.Leczenie choroby – gorączki reumatoidalnej Gorączka reumatoidalna- jest to przewlekły proces zapalny tkanki łącznej charakteryzujący się zaostrzaniem i nawrotami Pierwotna przyczyna: zakażenie paciorkowcem þ – hemolizującym z grupy A znajdującym się w ogniskach zakażenia np. przewlekłe zakażenie migdałów podniebiennych próchnica zębów chore zatoki,

GORĄCZKA

Często gorączka uważana jest za synonim hipertermii, co jest dużym błędem. O ile bowiem, jak wspomniano wyżej, hipertermia jest wynikiem upośledzenia termoregulacji, o tyle podwyższenie temperatury wewnętrznej w gorączce zachodzi przy sprawnie działających mechanizmach termoregulacji.

W pierwszym...

Choroby reumatoidalne i reumatyczne RZS, ZZSK, gorączka reumatyczna.

Choroby reumatoidalne i reumatyczne RZS, ZZSK, gorączka reumatyczna. 1.Etiologia schorzeń reumatoidalnych 2.Przebieg RZS, ZZSK 3.Czynniki wywołujące gorączki reumatycznej 4.Patogeneza gorączki reumatycznej 5.Postępowanie w schorzeniach reumatoidalnych i reumatycznych Reumatoidalne zapalenie stawów, RZS to choroba o bardzo niejasnej etiologii, prawdopodobnie spowodowana jest wirusem i równoczesną reakcją autoimmunologiczną. Choroba dotyczy głównie kobiet, które ...

Gorączka reumatyczna

Gorączka reumatyczna to wieloukładowa choroba zapalna o podłożu autoim-munologicznym. Chorują najczęściej dzieci w wieku szkolnym. Zachorowanie jest poprzedzone zakażeniem paciorkowcem B hemolizującym z grupy A (przebyta angina paciorkowcowa, płonica). Przebieg choroby jest przewlekły z nawrotami. Zmiany...

Gorączka reumatyczna

gorączka reumatyczna; jest chorobą ogólnoustrojową, na której obraz kli­niczny składają się objawy ogólne o cechach toksemii oraz objawy do­tyczące poszczególnych narządów (sta­wów, mięśnia sercowego, zastawek serca i in.). Istotą schorzenia jest proces zapalny, który ma skłonność do nawrotów w...

Ziołolecznictwo podczas gorączki

W leczeniu pediatrycznym jako leki przeciwgorączkowe stosowane są główniepochodne kwasu salicylowego (Polopiryna i in.), unika się natomiast tabletekPiramidonu z powodu dużej toksyczności. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe nasyntetyczne leki przeciwgorączkowe, dlatego też przy podawaniu tego typu...

Gorączka reumatyczna

(/ L ris rheumatica, rheumatic fever); ogół-noustojowy proces zapalny dotyczący tkanki łącznej, związany z przebytym zakażeniem paciorkowcem hemolizującym grupy A. Warunkiem wystąpienia g.r. jest wytworzenie przeciwciał przeciw antygenom paciorkowców i utrzymywanie się tych bakterii w gardle lub drogach...

Gorączka trzydniowa (rumień nagły)

Choroba występuje u małych dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wywołana jest przez wirus Herpes typu 6, rzadziej 7 (Humań Herpes Virus - HHV-6, HHV-7). Na obraz choroby składa się wysoka gorączka trwająca ok. 3 dni bez innych objawów, oraz pojawiająca się po gwałtownym spadku gorączki drobna różowa...

GORĄCZKA

Podwyższenie temperatury ciała powyżej normy (przeciętnie 35,4 - 36.6stopni C). Niezależnie od przyczyny gorączka jest w większości wypadkówświadectwem podjęcia walki z chorobą i stwarza siłom obronnym organizmulepsze warunki skutecznego działania. W podwyższonej temperaturzeszybciej płynie krew...

Gorączka maltańska

Gorączka maltańska wywołana przez Br. melitensis występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego, w krajach strefy sub-i tropikalnej. Brucelozę wywołaną przez Br. abortus suis spotyka się w krajach obu Ameryk, a wywołaną przez Br. abortus bovis (choroba Banga) — głównie w Europie. Zakażenie...

Gorączka Q

Gorączka Q — choroba wywoływana przezdrobnoustroje zwane riketsjam i, występującau owiec i bydła, przenosząca się na ludzi; u zwierzątprzebiega zwykle bezobjawowo, objawychorobowe są słabo wyraźne, a u ludzi m a przebiegzbliżony do grypy. W Polsce —>zoonoza tapojawiła się w 1956 r., przeniesiona z...

Wirus gorączki Lassa

Należy do grupy Arenawirusów zakażających gryzonie i ludzi. Wiriony arenowirusów są okrągłe lub pleomorficzne, z osłonką. Wirusowy RNA jest segmentowany, o pojedynczej nici i ujemnej polarności. Zawierają agregaty rybosomów pochodzących z komórki gospodarza, które pojawiają się w wirusie podczas...

Gorączka

(febris, fever); podwyższenie ciepłoty ciała powyżej górnej granicy normy, tj. 37°C. G. jest ogólnoustrojowym odczynem na działanie różnorodnych czynników. Wzrost ciepłoty odbywa się za pośrednictwem ośrodka termoregulacji, regulującego wytwarzanie i oddawanie ciepła, który pod wpływem tych czynników...