Gorąca stopka

Gorąca stopka

Gorąca stopka to specjalnie ukształtowany element zewnętrznej lampy błyskowej, służacy do łączenia z szynowym uchwytem umieszczonym w górnej części korpusu aparatu fotograficznego, pozwalający na przekazywanie sygnałów elektrycznych bezpośrednio między aparatem i lampą. Złącze po stronie aparatu jest w języku angielskim określane terminem hot shoe. Istnieją też kablowe przedłużenia połaczenia...

Czytaj Dalej

Glacjologia, działalność erozyjna, ruchy masowe

Ruchy masowe-przemieszczanie w obrębie stoków zwietrzeliny w skutek działania siły grawitacji; Charakter i przebieg ruchów m. zależy od:klimatu(temp.opady), nachylenia stoku, budowy podłoża (litologii), jakości porkywy zwietrzelinowej Rodz ruchów graw: odpadanie-zachodzi w obrębie skał zwięzłych.W...

Poglądy dotyczące powstania życia na Ziemi

Myśl o początkach życia na Ziemi można uznać za tak starą, jak ludzkość. Najstarsze mity i wierzenia religijne rozpoczynają się od opowiadań o stworzeniu świata, życia i pierwszych ludzi. Jest rzeczą charakterystyczną, że według tych antycznych podań, człowiek i istoty żywe powstały z ciał...

Eschynantus

Ta należąca do rodziny ostrojowatych roślina ma piękne marmurkowe listowie. Jej liście są pokryte jasno i ciemnozielonymi plamkami, a ich spody są purpurowoczerwone. Od połowy lata do jesieni pojawiają się zielonkawobrązowe kwiaty o długości 3 cm.

Eschynantusa pielęgnuje się przede wszystkim ze...

Co to są gorące źródła?

Woda w niektórych źródłach, zwłaszcza na obsza­rach wulkanicznych, gdzie magma (stopiona pod wpływem wysokiej temperatury skała), znajduje się blisko powierzchni, jest ciepła, a czasem nawet wrząca. Źródła, w których woda jest cieplejsza, niż średnia roczna temperatura powietrza danego ob­szaru...

STOPKA NAZIMEK, Nozimek, ANDRZEJ

STOPKA NAZIMEK, Nozimek, ANDRZEJ, ur. 2 X 1868 w Kościelisku pod Zakopanem, zm. 25 II 1934 w Siedlcu pod Krzeszowicami (woj. krak.), podhalański pisarz, publicysta, badacz folkloru. Jeden z pierwszych synów góralskich z wyższym wykształceniem. Po ukończeniu UJ uczył w seminariach nauczycielskich w...

Franci­szek Zabłocki (1752-1821), Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823)

Założony przez króla w roku 1765 teatr publiczny w Warszawie musiał ożywczo wpłynąć na twórczość dramatyczną, która się dawniej, przed Stanisławem Augu­stem, właśnie wskutek braku stałego teatru rozwijała niezmiernie słabo. Ze wszy­stkich zaś rodzajów poezji dramatycznej najbujniej...

Czym jest agresja

Czym jest agresja? Czy agresja jest wrodzona? Czy można zapobiegać agresji lub ją ograniczać? Są to pytania najwyższej wagi. Wydaje się, że ludzie od zawsze byli istotami agresywnymi. Kiedy zwrócimy się ku czasom starożytnym, gdy sławę Grecji przynosili tak znamienici myśliciele, jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Sofokles i Arystofanes, zobaczymy, że ten obraz jest zakłócony przez barbarzyńskie wojny, w których tysiące ludzi ginęło lub zostawało okaleczonych, miasta ...

Żywność i żywienie w ujęciu historycznym- zmiany w narzędziach i procesach technologicznych wykorzystywanych w sferze żywności i ich uwarunkowania

Celem poniższej pracy jest uzmysłowienie czytelnikowi, a przede wszystkim sobie samemu jak ogromne zmiany w narzędziach i procesach technologicznych dokonały się w sferze żywności i żywienia w toku historii. Jak odbywała się ewolucja narzędzi do wytwarzania i przetwarzania żywności oraz procesów jej utrwalania, aby jak najdłużej zachowywała swoje walory użytkowe. Dość ważnym i podsumowującym elementem pracy będzie także uświadomienie, jakie były uwarunkowania tych ...

Uprawy

ZBOŻA: • PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania potrzebuje dużo słońca. - Pszenica jara – wysiewana jest na jesieni, krótki okres wegetacji, toleruje niewielkie przymrozki, ale daje mniejsze plony niż p. ozima, uprawia ...

Biomy

Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem – długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od –16 do –26 C, okresowo spadają nawet do –60, natomiast średnie temperatury lipca nie przekraczają +15 C. W tych warunkach pokrywa śnieżna w wielu miejscach utrzymuje się ponad dziewięć miesięcy w roku. Do tych ...

Wulkanizm i Plutonizm

Najbardziej widomym przejawem wewnętrznego ciepła Ziemi są wulkany, owe niezwykłe góry dymiące, ziejące ogniem i potokami rozpalonej lawy. Zazwyczaj mają one kształt mniej lub więcej prawidłowego stożka z zagłębieniem w szczytowej części góry, zwanym kraterem. Wulkany od najdawniejszych czasów budzą zaciekawienie, podziw, ale i grozę niektóre wybuchy należały, bowiem do największych katastrof, jakie dotknęły ludzkość. Gdy wulkan jest spokojny, „drzemie”,

Sauna zastosowanie w fizykoterapii i kosmetyce

„Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce” Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny), w którym spędza się od kilku do kilkudziesięciu minut. Pobyt w saunie ma własności oczyszczające ciało z toksyn, poprawiające krążenie i wyrabiające odporność na choroby. Po pobycie w saunie bierze się zwykle kąpiel w chłodnej wodzie. Cechą specyficzną każdej sauny jest to, że do jej budowy ...

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Źródła: „Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego” – Jerzy Szczuka i Jan Żurowski Internetowa Encyklopedia Powszechna Strony internetowe zakładów przemysłu drzewnego oraz związków artystycznych Cele wykończenia specjalnego powierzchni drzewnych: Celem wykończania drewna jest uzyskanie efektów dekoracyjno-estetycznych oraz ochrona wyrobów przed szkodliwym działaniem czynników otoczenia, a tym samym zapewnienie ich długotrwałego użytkowania. Wykończanie ...

Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

■    Leżąc swobodnie, spróbuj...

Łaźnie Nagrzewanie wodą

Objętość cieplna, ciepło właściwe i przewodnictwo cieplne wody są większe niż powietrza. W rezultacie górna granica tolerancji temperatury w wodzie jest znacznie niższa niż w powietrzu i wynosi około 45°C. W gorącej kąpieli możliwości eliminacji ciepła są ograniczone. Wydzielane są, co prawda...

Strefy roślinne świata

 

T U N D R ATypowe dla tundry są gleby poligonalne powstające w wyniku jej zamarzania i odmarzania. Podobna roślinność występuje ponad górną granicą lasu w górach strefy umiarkowanej.Tundrę zamieszkują też liczni przedstawiciele fauny:a/ roślinożerne:- renifery, zające bielaki, lemingi,b/...

Tłuszcze - niedobór, nadmiar

TŁUSZCZE-zwiąski zbudowane z węgla,wodoru,tlenu,innych pierwiastków,np. fosforu.Zpunktu widzenia chemicznego tłuszcze to: 

Estry trójwodorotlenowego alkocholu glicerolu(gliceryny)i wyższych kw.tł.PODZIAŁ TŁ.:tł.proste,tł. złożone,sterole. 

REAKCJA OTRZYM TŁ.:CH(OH)+R2COOH->...

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia .

Epoki odrodzenia i oświecenia przypadają na czasy tzw. Rzeczypospolitej szlacheckiej - ustroju, który wykształcił się w Polsce jako forma...

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

WSTĘP: Tak postawiony problem zmusza do zastanowienia czy rzeczywiście literatura każdej z epok zawiera zbiorowy portret literacki naszych przodków? Po drugie, o ile jest on rzeczywisty, obiektywny, o ile sprzyja...

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

WSTĘP: Każde dzieło literackie jest autonomiczną strukturą artystyczną. Także każdy bohater ma własne, indywidualne cechy, którymi obdarzył go kreator - pisarz. Istnieje jednak również pojęcie bohatera epoki, jako...