Gorąca stopka

Gorąca stopka

Gorąca stopka to specjalnie ukształtowany element zewnętrznej lampy błyskowej, służacy do łączenia z szynowym uchwytem umieszczonym w górnej części korpusu aparatu fotograficznego, pozwalający na przekazywanie sygnałów elektrycznych bezpośrednio między aparatem i lampą. Złącze po stronie aparatu jest w języku angielskim określane terminem hot shoe. Istnieją też kablowe przedłużenia połaczenia...

Czytaj Dalej

Człowiek a klimat - ROBI SIĘ GORĄCO?

Jak wynika z danych, krzywe temperatury powietrza i antropogenicznych emisji CO2 przebiegają niezależnie. Na przykład w latach 1974-1975 sławny kryzys energetyczny nie wywołał praktycznie żadnej zmiany emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu, natomiast w masie atmosferycznego CO2...

Co to są plamy gorąca?

Niektóre wulkany powstają nad obszarami zwa­nymi plamami gorąca. Są to miejsca, gdzie wsku­tek nadwyżki ciepła w głębi płaszcza Ziemi po­wstają ogromne ilości magmy. Przeciskając się ku powierzchni, magma po prostu przebija otwór w leżącej nad nią płycie, tworząc w ten sposób wulkan. Magma...

STOPKA NAZIMEK, Nozimek, ANDRZEJ

STOPKA NAZIMEK, Nozimek, ANDRZEJ, ur. 2 X 1868 w Kościelisku pod Zakopanem, zm. 25 II 1934 w Siedlcu pod Krzeszowicami (woj. krak.), podhalański pisarz, publicysta, badacz folkloru. Jeden z pierwszych synów góralskich z wyższym wykształceniem. Po ukończeniu UJ uczył w seminariach nauczycielskich w...