Gorąca

Gorąca

Czytaj Dalej

Co to są gorące źródła?

Woda w niektórych źródłach, zwłaszcza na obsza­rach wulkanicznych, gdzie magma (stopiona pod wpływem wysokiej temperatury skała), znajduje się blisko powierzchni, jest ciepła, a czasem nawet wrząca. Źródła, w których woda jest cieplejsza, niż średnia roczna temperatura powietrza danego ob­szaru...

Co to są plamy gorąca?

Niektóre wulkany powstają nad obszarami zwa­nymi plamami gorąca. Są to miejsca, gdzie wsku­tek nadwyżki ciepła w głębi płaszcza Ziemi po­wstają ogromne ilości magmy. Przeciskając się ku powierzchni, magma po prostu przebija otwór w leżącej nad nią płycie, tworząc w ten sposób wulkan. Magma...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Gorący rok 1968

 

W maju 1968, de Gaulle stanął jednak przed nowymi problemami. W wielu krajach Europy Zachodniej trwała od paru już miesięcy rewolta młodzieży i studentów (zapoczątkowana demonstracjami przeciw wojnie wietnamskiej w USA). W RFN, Włoszech i we Francji siłą motoryczną rewolty byli lewacy, maoiści i...