Gołubiew

Czytaj Dalej

GOŁUBIEW ANTONI

GOŁUBIEW ANTONI, ur. 25 II 1907 w Wilnie, zm. 27 VI 1979 w Krakowie, powieściopisarz i eseista. Z wykształcenia historyk, studiował na USB (także nauki mat. i polonistykę), biorąc równocześnie udział w studenckim ruchu kult.; był m. .in. współzał. (1931) i czł. redakcji pisma -» „Żagary", 1934-36...

GOŁUBIEW ANTONI

ur. 25 II 1907 w Wilnie, zm. 27 VI1979 w Krakowie, prozaik, eseista, publicysta.

Studiował 1925-33 na Uniw. Stefana B a t o r e g o w Wilnie historię,polonistykę i nauki przyr.; wchodził w skład „Zagarów"(1931-32), redagując jednocześnie (1932) dodatek do„Słowa" (pt. „Wilcze Z ę b y " ) ; pracował nast...

GOŁUBIEW STEPAN TIMOFIEJEWICZ

ur. 1849 w gubernipenzeńskiej, zm. 1920 w Kijowie, historyk Kościoła.

UkończyłAkademię Duch. w Kijowie i t am 1898 uzyskał doktoratteologii oraz wykładał historię prawosławia; zajmował sięprawie wyłącznie historią prawosławia na Ukrainie z końca X V I i X V I I w., a zwł. postawą i...