Głoska nosowa

Czytaj Dalej

Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

Przy nosowaniu otwartym  przejście do jamy nosowej cały czas jest otwarte z powodu: rozszczepów podniebienia (czasem niewidocznych, bo pod* śluzówkowych), krótkiego podniebienia, nieprawidłowej pracy zwierającego pierścienia gardłowego, co powoduje, że wszystkie głoski mają zabarwienie nosowe.

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa -twarda lub miękka -dźwięczna lub bezdźwięczna -sposób artykulacji -miejsca artykulacji

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Jama nosowa

Ze ścian bocznych jamy nosowej widoczna jest część przednia małżowiny nosowej dolnej, powyżej zaś małżowina nosowa środkowa; najmniejsza ze wszystkich trzech małżowin, małżowina nosowa górna, położona najwyżej i najbardziej do tyłu w jamie nosowej, nie jest widoczna, gdy jest oglądana od przodu.

Kość nosowa

Kość nosowa (os nasale) jest kością parzystą i z kością strony przeciwległej tworzy nasadę i część górną grzbietu nosa.

Zmienność kosci nosowej

Kości nosowe wykazują wielką zmienność osobniczą i rasową. W rzadkich przypadkach kość nosowa może być dwudzielna (os nasale bipartitum).

Przewód nosowy górny

Ku górze od małżowiny nosowej górnej (lub najwyższej), między nią a sklepieniem jamy nosowej znajduje się zachyłek kl ino wo-si to wy (recessus sphenoethmoi-dalis); jest to niewielka przestrzeń położona do przodu od trzonu kości klinowej.

Przewód nosowy dolny

Przewód nosowy dolny (meatus nasi inferior), położony między dolną i boczną ścianą jamy nosowej a małżowiną nosową dolną, jest najdłuższy i najobszerniejszy.

Przewód nosowy środkowy

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi medius), położony między małżowiną dolną a środkową, sięga od brzegu przedniego małżowiny środkowej aż do okolicy otworu klinowo-podniebiennego.

Małżowiny nosowe

U form oddychających powietrzem jama nosowa służy poza tym do oddychania; przepływające tu powietrze zostaje przefiltrowane, zwilżone i ogrzane. Również ta druga funkcja wpływa na powiększenie jamy nosowej, a poza tym wilgotne i ciepłe powietrze wzmaga zdolność węchową.

Mięsień nosowy

Część poprzeczna (pars transversa) układa się w bruździe nosowo-wargowej, następnie rozchodzi się wachlarzowato i przechodzi w płaskie rozcięgno na grzbiecie nosa chrzęstnego.

Rozwój jamy nosowej

W ten sposób powstają pierwotne jamy nosowe, które mają dwa otwory tylne (pierwotne nozdrza tylne) i dwa otwory przednie (nozdrza przednie). W odwrotnym kierunku niż małżowiny powstają zatoki przy nosowe, wypustki błony śluzowej, które od jamy nosowej wrastają w otaczające kości.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Jama nosowa przedzielona jest pionową przegrodą nosa (septum nasi) na połowę prawą i lewą; w każdej z nich odróżniamy ścianę górną czyli sklepienie jamy nosowej, dolną czyli dno, ścianę boczną i przyśrodkową.

Długość jamy nosowej

Jama nosowa zwęża się wi^c silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku mózgoczaszce. Nozdrza tylne są znac znie niższe od jamy nosowej.

Ściana dolna jamy nosowej

Ściana dolna czyli dno jest wklęsła w kierunku z prawa na lewo, płaska i na ogół pozioma w kierunku z przodu do tylu. Jej przednie trzy czwarte części utworzone są przez wyrostek podniebienny szczęki, tylna czwarta część — przez blaszkę poziomą kości podniebiennej.

Ściana górna jamy nosowej

Jama nosowa jest wrięc najwyższa w części środkowej, gdzie sklepienie utworzone jest przez blaszkę sitową kości sitowej. W tej okolicy sklepienie jest najcieńsze i z tego też powodu wymaga dużej ostrożności podczas zabiegów operacyjnych w jamie nosowej.

Małżowina nosowa dolna

Małżowina nosowa dolna (concłia nosa lis inferior) najdłuższa, biegnie mniej więcej równolegle do dna jamy nosowej; rozpoczyna się ona ku tyłowi od nozdrzy przednich na wysokości progu nosa i sięga ku tyłowi do rowka nosowo-gardłowego; tylny koniec małżowiny leży mniej więcej w połowie wysokości nozdrzy tylnych, okuło i cm przed ich brzegiem.