Głód

Głód, łaknienie – fizj. odczucie stanu organizmów wyższych związane z niedoborem pożywienia, składników pokarmowych (takich jak np. białka, tłuszcze, cukry, witaminy czy sole mineralne). Jest także popędem przyczyniającym się do zachowań skierowanych na pobieranie pokarmu i jego zdobywanie. Przeciwieństwem uczucia głodu jest uczucie...

Czytaj Dalej

Norwida głód przestrzeni i czasu

Cyprian Norwid (1821 —1883), poeta, którego twórczość zajmowała odrębne miejsce na tle literatury romantycznej, za życia autora nie zrozumiana, odkryta i spopularyzowana w pierwszych latach XX w. przez Zenona Przesmyckiego (Miriama).

Od 1849 r. Norwid mieszkał w Paryżu, przez kilka lat przebywał w...

Skutki suszy, klęski głodu

Susze są główną przyczyną klęsk głodu w Afryce i niektórych rejonach Azji, w tym między innymi w Chinach i Indiach. Klęską głodu określa się okres, w którym stale występują niedobory żywnoś­ci na dużym obszarze. W takiej sytuacji całe spo­łeczności głodują i w rezultacie ludzie masowo...

GŁÓD

Głód i miłość. Wiersz Die Weltweisen nm., 'Mędrcy', 1795, Friedricha Schillera kończy się słowami: „(Natura) utrzymuje życie w ruchu głodem i miłością", nm. Erhalt sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe.

Głód melijski dotkliwy, straszny; klęska głodowa; w komedii Ptaki, Prolog, sc. 3 (414...

Jak rozwiązać problem głodu na świecie?

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach dziewięć­dziesiątych 1,2 mld ludzi na świe­cie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia; każdego roku od 40 do 60 min ludzi umierało z głodu i związanych z nim chorób. Podstawowym problemem większości miesz­kańców państw rozwijających...

Rewolucja i głód w Rosji

Z górą na rok przed upadkiem państw centralnych upadła na poły wschodnia monarchia rosyjska, która uważała siebie za ciąg dalszy państwa bizantyńskiego. Na kilka lat przed wojną objawiał carat znamiona głębokiego rozkładu; dwór pozostawał pod władzą fantastycznego szarlatana religijnego, Rasputina...

Leptyna - struktura i funkcje. Regulacja głodu i sytości

 

Jest to hormon z grupy adipokin, zaangażowany w regulację głodu i sytości. Wydzielają ją głównie adipocyty tkanki tłuszczowej żółtej. Oddziałuje ona na OUN wywołując uczucie sytości.

Gen dla leptyny – ob, znajduje się na 7. chromosomie. Produktem ekspresji tego genu jest białko OB czyli...

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak...

OŚRODEK GŁODU I SYTOŚCI

Ośrodki nerwowe zlokalizowane blisko siebie w podwzgórzu. Ośrodek głodu jest pobudzany przez niskie stężenie glukozy we krwi, -dając odczucie łaknienia. Ośrodek sytości jest pobudzany przez wysokie stężenie glukozy we krwi, dając brak łaknienia i uczucie sytości.

Ponieważ adrenalina powoduje...

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

"JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEKZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie -...

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

2. Osobowość...

Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych

I. Wojna i jej konsekwencje - jako główne zagrożenie dla człowieka

1. Totalitaryzm - określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom , są oparte o rozbudowany system kontroli, odziaływują poprzez starch i przemoc.

2. Osobowość...

Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich

Aby mówić o zniewoleniu człowieka należy zdefiniować to pojęcie. Zniewolenie to utrata wolności, swobody, całkowita zależność od innych. Zagadnienie to może dotyczyć kilku sfer życia ludzkiego. Pierwszą z nich jest fizyczne ograniczenie tzn. uzależnienie czyjegoś zdrowia i życia od woli drugiego...

Odkrycia naukowe i wynalazki

Przez cały wiek XVII i XVIII i przez pierwsze lata XtX wieku, kiedy rozgrywały się owe zatargi mocarstw i książąt europejskich, kiedy łatanina traktatu westfalskiego (1648) zmieniała się jak w kalejdoskopie na  łataninę kongresu wiedeńskiego (1815) i kiedy  żaglowce rozszerzały wpływ Europy na cały...

Barok - ogólna charakterystyka

 

Słowo Barok pochodzi od portugalskiego – barroco lub hiszpańskiego barruku, co oznaczało dużą perłę o nieregularnych kształtach. Barok w Polsce trwa od XVII w do I połowy XVIII w.

Kolebką stylu barokowego w sztuce był Rzym. W okresie baroku sztuka rozwija się w kierunku ogromu, przepychu, efektu...

Obszary NADWYŻEK i NIEDOBORÓW ŻYWNOŚCI na Ziemi

Na świecie na podstawie stopnia zaspokojenia głodu wyróżniono 4 główne systemy żywnościowe:

a) OBFITY – powyżej 3000 kcal/osobę;

b) NORMALNY - 2500-3000 kcal/osobę;

c) NIEDOSTATECZNY - 2000-2500 kcal/osobę;

d) GŁODOWY – poniżej 2000 kcal/osobę;

Do grupy a) należą państwa wysoko rozwinięte...

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Opis fortów na Grodzisku nie sposób przedstawić bez uprzedniego nakreślenia tła historycznego kiedy je tworzono i batalii jakie tam się toczyły. W tym celu prześledzone zostały zapisy w dziesięciu książkach poświęconych Gdańskowi, gdzie wspomniano interesujących nas fortyfikacjach. W pięciu z nich...

JÓZEF

Ostatni z patriarchów biblijnych, gł. bohater opowieści kończącej Księgę Genesis, ulubiony syn Jakuba i jego ukochanej żony Racheli, jako faworyt ojca znienawidzony przez starszych braci, którzy sprzedają go w niewolę karawanie Madianitów idącej do Egiptu. Tam kupuje go Putyfar i powierza mu zarząd swego...

NIEN POWSTANIE 1853-1868.

Na początku lat pięćdziesiątych XIX w. powtarzające się powodzie spowodowały, że Chińczycy mię-szkający w dolinie rzeki Huang-ho (Żółta Rzeka) przeżyli klęskę głodu. Wielu miesz­kańców dołączyło do band rozbójników zwanych nien; w pierwszej połowie XIX w. bandy te plądrowały prowincje...

Psychologiczne podstawy edukacji- UG 1 rok

PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI I. Teoria osobowości (emocje i motywacja) Jak funkcjonuje człowiek? 3 teorie: - behawiorystyczna - koncepcja psychoanalityczna - poznawcza II. Koncepcja rozwoju człowieka Jak rozwija się człowiek? III. Teorie komunikacyjne (sposoby porozumiewania się, czym jest manipulacja? Relacje w grupie) Temat: Behawiorystyczna koncepcja człowieka Definicje osobowości dotyczą 3 obszarów Osobowość: 1) umiejętność funkcjonowania w ...

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

Communaut conomique et Montaire de l'Afrique Centrale Organizacje międzynarodowe, związki rozróżniane wg kryterium charakteru członków. Pierwszą z kategorii są organizacje międzynarodowe rządowe, których członkami są państwa reprezentowane przez swe rządy, druga kategoria to organizacje międzynarodowe pozarządowe, których członkami są związki, instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne z różnych państw. Organizacje międzynarodowe rządowe to związki państw ...