Gliwice

Gliwice

Czytaj Dalej

GLIWICE - prowokacja 1939 r.

polskiego oddziału na niemiecką ra­diostację w Gliwicach (Gleiwitz), położoną w odległości 1,6 km od granicy polsko-niemieckiej, stał się     dla Adolfa Hitlera pretekstem do wywołania wojny z Polską.

GLIWICE - prowokacja 1939 r.

polskiego oddziału na niemiecką ra­diostację w Gliwicach (Gleiwitz), położoną w odległości 1,6 km od granicy polsko-niemieckiej, stał się dla Adolfa Hitlera pretekstem do wywołania wojny z Polską.

GLIWICE i literatura

W1961 podjęło działalność Towarzystwo Miłośników Ziemi Gliwickiej; wspólnie z Muzeum (od 1950 Oddział Muzeum Okręgowego w Bytomiu) prowadzi badania nad przeszłością i współczesnością ziemi gliwickiej, wydaje rocznik Zeszyty Gliwickie (od 1961), jest inicjatorem corocznych obchodów święta ziemi gliwickiej -Gliwicka Wiosna.

GLIWICE

Zeszyty Gliwickie 14(1980) 111-117; SzmOp (1981) 118-140; Z. , Zeszyty Gliwickie 15(1982) 121-132; W. Zeszyty Gliwickie 16(1985) 165-166; SzmOp (1986) i 15-129.

Gliwice

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodni-cą, ośrodek przemysłowy, kulturalny i na­ukowy, port żeglugi śródlądowej, stolica die­cezji gliwickiej, 195 tys. 1804 ukończo­no budowę kanału Kłodnickiego (obecnie Gliwicki), w r.