CORD ARA GIULIO CESARE SJ

ur. 16 XII 1704 w Alessandru (Piemont), zm. 6 III 1785 tamże, Pisarz i historyk.

Pochodził z rodziny arystokratycznej; 1718 wstąpił do zakonu w Rzymie; po ukończeniu studiów był profesorem w kolegiach jez. ; wydał Lucii Sectani Quinti (syna) De tota graeculo-rum hulus aetatis lltteratura (Lucca 1737, Mi...

Giulio Caccini

Giulio Caccini (1550 1618) pochodził z Rzymu (stad przydomek Romano), byt spiewakiem i lutnista na dworze hr. Giovanniego Bardiego. Pisał madrygały i arie monodyczne. Jego zbiórmelodii z towarzyszeniem instrumentów Nuove musiche, 1602—1614, poprzedzonyprzedmowa kompozytora, był jednoczesnie metodyczna szkoła...

ALENI GIULIO SJ

ur. 1582 w Brescii, zm. 3 VIII 1649 w Fuczou, Misjonarz, sinolog, matematyk. W 1610 przybył do Makau (Chiny), gdzie uczył matematyki oraz badał zaćmienia Słońca i Księżyca; od 1613 był misjonarzem w prow. Kuangsi--Czuang, później w prow. Fukien. Jest autorem ok. 30 prac, przeważnie w języku...