Giordano Bruno

Giordano Bruno

Czytaj Dalej

Giordano Bruno wobec inkwizycji

Te podstawowe założenia filozofii przyrody najpełniejszy wyraz znalazły w dziełach Giordana Bruno. Podstawą filozofii przyrody Bruna był panteizm o zabarwieniu materialistycznym.

Filozofia Giordano Bruno.

Giordano Bruno /1548 - 1600/ Porównuje się go z Sokratesem, obaj zostali spaleni na stosie. Wydaje się jednak, że pojęcie Boga w filozofii Bruna było kamuflarzem i, że Bruno pisząc Bóg, miał na myśli przyrodę.

BRUNO GIORDANO

Zanone, L'estetica di Giordano B. Papi, Antropologia e civiltà nel pensiero di Giordano B. Schmidt, Zum Problem des Heros bel Giordano B,, Bo 1968; H.

Filozofia przyrody — Giordano Bruno

Renesansowa filozofia przyrody miała w Italii trzech wybitnych przedstawicieli; Bernardina Telesia(1509-1588), Giordana Bruna (1548) i Tomassa Campanellę (1568-1639). Giordano Bruno, dominikanin, wbrew tradycji zakonu stanął w opozycji do Arystotelesa, zwłaszczajego fizyki.

Giordano Bruno – XVI wiek

 

Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są...

Giordano Bruno – XVI wiek

Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są wtórne...

PROZA BRUNO SCHULZA

Był pod wpływem Kafki:

−  akcja nie jest ważna

−  dwie płaszczyzny snu i jawy, nie wiadomo gdzie rozgrywa się akcja

−  realizm jest zachwiany

 •  Kreacjonizm Świat, który kreuje nie jest rzeczywisty. Jest wymyślony. Schulz nie odwzorowuje świata, tylko tworzy swój własny. Pisze swoje utwory tak, że...

Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. W tego rodzaju książkach realistyczne czynniki fabularne zostają zepchnięte na drugi plan. Na plan pierwszy wysuwa się rzeczywistość zdeformowana...

Bruno Schulz

] charakterystyczną cechą osobowości Brunona Schulza.

Bruno Schulz - Zawartość treściowa poszczególnych opowieści

Sierpień

 

W opowieści ujętej w konwencję wspomnień z dzieciństwa autor wydzielił trzy tematycznie odrębne części. Wiąże je tożsamość pierwszoosobowego narratora. Powtarzają się w niej jako stałe motywy: wyjazdy ojca w lipcu do uzdrowiska, powroty Adeli zaopatrującej dom w owoce i inne...

Bruno Jasieński - But w butonierce

Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach,

Teraz jestem słoneczny, siebiepewny i rad.

Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach,

Stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat.

Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach,

Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.

Mijam...

Bruno Jasieński - Słowo o Jakubie Szeli

(Prolog)

W białe noce od rżysk i gumien,

porośniętych i mchem, i mgłą,

pozbierałem tę pieśń, jak umiem,

i przynoszę skrwawioną i złą.

Rozhuśtała już jesień tysiącem batut

krzywe wierzby nad stawem w takt żabich gam.

Na ostatni fałszywy czerwienny atut

dzisiaj w durnia ze śmiercią...

BRUNO I RENESANSOWA FILOZOFIA PRZYRODY

Nie był on oryginalnym pomysłem Bruna, był jednym z paru zasadniczych, stale powracających poglądów na świat. ROZWÓJ POGLĄDÓW BRUNA. DZIAŁANIE FILOZOFII BRUNA.

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman

JASIEŃSKI BRUNO, nazwisko pierwotne Wiktor Bruno Zysman, ur. 19 VII 1901 w Klimontowie pod Sandomierzem, zm. 16 XII 1939 pod Władywostokiem, poeta, prozaik i dramatopisarz. Syn małomiasteczkowego lekarza, 1914-18 przebywał z rodziną w Moskwie, gdzie ukończył gimn. polskie i zetknął się z rewol...

KICIŃSKI BRUNO, hrabia

KICIŃSKI BRUNO, hrabia, ur. 7 X 1797 w Lachowicach (wsch. Galicja), zm. 23 III 1844 w Ojrzeniu pod Przasnyszem, dziennikarz-wydawca, tłumacz, poeta. Syn dyr. Gabinetu Stanisława Augusta, kuzyn J. Lelewela, którego inspiracji i wpływom wiele zawdzięczał, uczył się w wiedeńskim Theresianum i żoliborskim...

MERIGGI BRUNO

MERIGGI BRUNO., ur. 4 I 1927 w Orneto, zm. 7 XI 1970 w Mediolanie, slawista i polonista włoski. Uczeń G. Mavera, prof. (od 1960) historii literatury pol. na Universita degli Studi w Mediolanie, 1964-65 kierował Instytutem Języków i Literatur Słow. na tymże uniwersytecie. Zajmował się językoznawstwem...

SCHULZ BRUNO

SCHULZ BRUNO, ur. 12 VII 1892 w Drohobyczu, zm. 19 XI 1942 tamże, prozaik, krytyk lit., grafik. Pochodził z drobnomieszcz. rodziny żyd. wyznania mojżeszowego, ale polskojęzycznej; od dzieciństwa znał też język niemiecki. Po ukończeniu gimn. drohobyckiego (1902-10) studiował architekturę na...

WINAWER BRUNO

WINAWER BRUNO, ur. 17 III 1883 w Warszawie, zm. 11 IV 1944 w Opolu Lub., komediopisarz, prozaik, felietonista. Z wykształcenia fizyk, był 1909-11 asystentem P. Zeemana w Amsterdamie, 1912-14 na uniw. we Frankfurcie nad Menem, 1917-20 na Politechnice Warszawskiej. Z K. Wroczyńskim i T. Radwańskim stworzył...

MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD

MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD, ur. 18 II 1940 w Grudziądzu, zm. 17 V 1979 w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Torunia (śmiercią tragiczną), poeta, prozaik; zajmował się też malarstwem i rysunkiem. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył Technikum Rolnicze, w 1960-70 pracował w różnych zawodach, był...

BAUER BRUNO

ur. 6 IX 1809 w Eisenbergu, zm. 13 IV 1882 w Rixdorf k. Berlina, Filozof religii, krytyk biblijny.

Studiował w Berlinie, a nast. poświęcił się badaniom nadPismem św. w duchu filozofii G.W.F. Hegla. W Kritik derGeschichte der Offenbarung (B 1838) bronił jeszcze autentycznościi historyczności objawienia...