Giedymin

Giedymin

Czytaj Dalej

GIEDYMIN

ok. 1275-1341, Wielki książę litewski od 1316, twórca potęgi państwa litewskiego, ojciec 7 synów, a wśród nich Olgierda i Kiejstuta, dziad Władysława Jagiełły; córkę Aldonę (zob. Aldona Anna) wydał za Kazimierza Wielkiego.

Przyłączył do Litwy, Żmudzi, Rusi Czarnej (z Nowogródkiem i Grodnem) i...

GIEDYMIN, Giedyminas

ur. ok. 1275, zm. 1341 k.Wielony nad Niemnem, wielki książę litewski.

Władzę objął 1316 po śmierci brata Witenesa; umocnil ją,podejmując wyprawy na Polskę, Ruś i Łotwę; zbrojnie i poprzezmałżeństwa utrwalił i rozszerzył związki z Rusią, zabezpieczającziemie ruskie przed najazdem tatarskim;...