Mary Berg - Dziennik z Getta Warszawskiego

Przez trzy lata Wattenbergowie żyli w piekle getta, choć od początku należeli do małej grupki uprzywilejowanych pośród prawie 600 000 Żydów stłoczonych w getcie, którego powierzchnia była stale zmniejszana przez władze niemieckie.

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Płaszczyzna pierwsza to powstanie w getcie warszawskim, walki uliczne, walki w domach i bunkrach, walki drobnych grup w ruinach getta.

GETTO

iactare 'rzucać; odlewać metal jak w hucie'; pierwsze getto założono ok. Biorąc przykład z Wenecji, papież Paweł IV zarządził utworzenie pierwszego getta rzymskiego i pierwszego z edyktu papieskiego; założono je w 1556 na bagnistym terenie Zatybrza.

GETTO, ghetto

Otoczony murem obszar przymusowegozamieszkiwania Żydów w mieście z większością c h r z ę ś ć ;potocznie, zamieszkana przez Żydów dobrowolnie bądź podprzymusem część miasta, ulica lub dzielnica; nazwę g. rozciągasię na dzielnice, w których dobrowolnie osiedlili siężyd. emigranci z Europy Wsch...

Getto, ghetto

Wydzielona w mieście dzielnica mniejszościnaród, lub rei. Termin stosowany najczęściej wodniesieniu do dzielnicy żyd.: charakteryzuje się onabardzo zagęszczoną zabudową; niejednokrotnie mawłasne prawa miejskie i własne obwarowania (->miasto); termin wywodzi się od nazwy dzielnicy wWenecji przydzielonej...