Gęstość sieci kolejowej

Czytaj Dalej

Czym jest gęstość sieci rzecznej?

Gęstość sieci rzecznej zależy od odległości po­między dopływami. Jeśli rzeka często jest zasila­na przez wody swoich dopływów można mówić o gęstej sieci rzecznej.

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal.

GUSTAW - armata kolejowa

Po ustawieniuw pozycji bojowej łoże kolejoweopierało się na dwóch wagonachumieszczonych na równoległych to­rach.

Eurokanały logistyczne - Konfiguracja sieci eurologistycznej

Celem powstawania konfiguracji sieci eurologistycznej jest: - minimalizacja wszystkich kosztów logistycznych, w tym związanych z „przymusem" tych usług, tzn.

Od interakcji prostych do sieci interakcji

Trzeba na koniec zauważyć, że sieci interakcji, aczkolwiek przeważnie zlokalizowane we wspólnej przestrzeni i równoczesne w czasie, mogą również przybierać formy pośrednie, gdy uczestnicy są odlegli w przestrzeni lub gdy występują znaczące opóźnienia między poszczególnymi działaniami i reakcjami.

Castells (Hiszpan) gospodarka sieci

społeczeństwo informacji opiera się na nowej gospodarce sieci; podstawę produkcji stanowi telekomunikacja i komputery zmiany kulturowe wpływają na tożsamość jednostek i życie codzienne; w społeczeństwie sieci tożsamość jednostki staje się kwestią otwartą; już nie czerpiemy tożsamości z przeszłości (tożsamość mężczyzny i kobiety nie bierze się już z tradycyjnego podziału ról społecznych); nasza tożsamość ma być czynnie ...

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI EKSKLUZYWNE

- To sieci zamknięte, z podziałem na „nasi” i „obcy”, „my” i „oni”. - Sieci takie, w przypadkach skrajnych, mogą występować np.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI ZINDYWIDUALIZOWANE

- Rozbudowywanie sieci ma prosty, addytywny charakter.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - SIECI KOLEKTYWNE

- W realizacji celu każdy zdany jest nie na pojedynczego partnera, ale na wszystkich członków sieci razem. - Wchodząc do takiej sieci, obdarzamy zaufaniem wszystkich, stawiamy na ich wiarygodność.

SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie...

Sieć jako struktura społeczna

Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze...

Transport kolejowy

Do województw o najniższym wskaźniku gęstości sieci kolejowej należą dawne województwa; łomżyńskie, konińskie, ciechanowskie, krośnieńskie, włocławskie, oraz bialskie i lubelskie.

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

na II Kongresie Eurail Speed w Lille przedstawiły projekt mapy przyszłej sieci kolei obejmującej kraje Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.

Etapy rozwoju sieci osadniczej Mazowsza

Tymczasem trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie państwa i rzeczywisty jego rozwój bez rozbudowanej sieci miast oferujących bardzo szeroki wachlarz usług - nie tylko handlowych, ale też bankowych, medycznych, kulturalnych, oświatowych i innych.

Sieć hydrograficzna Polski

Rzeka - woda płynąca w sposób ciągły lub okresowy, w korycie opadającym zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu. Ujście a) deltowate morza śródkontynentalne (zamknięte)

b) lejkowate morza otwarte

zlewisko - obszar, z którego wszystkie rzeki spływają do jednego morza

dorzecze - obszar, z którego...

Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

Obecnie największymi producentami taboru kolejowego są Indie, Chiny i Rosja - przypada na nie niemal 50% światowej produkcji wagonów towarowych.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

W Polsce na skutek niedorozwoju kolejnictwa na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego i w mniejszym stopniu na terenach byłego zaboru austriackiego, a także ze względu na niespójność komunikacyjną państwa złożonegoz obszarów należących do trzech państw zaborczych - rozbudowa sieci kolejowej trwała do lat siedemdziesiątych bieżącego stulecia.

Siec hydrograficzna Polski

Do waznych elementow sieci wodnej naleza jeziora, ktorych najwiecej jest w polsce polnocnej, na obszarzez ostatniego zlodowacenia Typy Jezior: - rynnowe - o wydluzonym ksztalcie i powstale w wyniku erozji lodowcowej ( Goplo, Wigry , Hancza) - moreny dennej - o duzych powierzchniach i urozmaiconych liniach brzegowych ( Sniardwy, Mamry) - wytopiskowe - "oczka" - krasowe - powstale w miejscach zapadania sie skal gipsowych i wapiennych - starorzecza - jeziora zakolowe - deltowe ...

Sieć rzeczna Polski

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek - Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.

W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:

- Morza Północnego - rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które...