CHANSONS DE GESTE

(wym. szasą de żęst) Francuskie poematy epickie z XI-XIV w. o heroicznych, często legendarnych czynach bohaterów epoki Karola Wielkiego i jego bezpośrednich poprzedników i następców. Zachowało się ok. stu tekstów, Wszystkie wydano w opracowaniu naukowym w XIX i XX w., wiele z nich w jęz...

GESTA

Łac., 'rzeczy dokonane; dzieła; czyny', stąd fr. geste 'śrdw. poemat epicki a. heroiczny'; por. Chansons de geste.. Gęsta Dei per Francos zbiór wyd. w 1611 przez Gondarsiusa kronik łac. i dokumentów hist. o wojnach krzyżowych, przeważnie pisany przez mnichów, zwł. dzieje królestwa Franków w...

Gesty

Ciało i dusza — to w istocie cały człowiek. Dlatego ciało jest narzędziem duszy, gest — wyrazem myśli i odczuć. Najwyższa doskonałość polegałaby na tym, żeby całe ciało pozwalało, niby czysty kryształ, przeświecać duszy i żeby nadto każdy jego gest i całe jego działanie było przeniknięte...

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

 

Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

GESTA ROMANORUM, Historie rzymskie

GESTA ROMANORUM, Historie rzymskie, łac. zbiór ok. 300 —> przykładów, sporządzony w 1 poł. XIV w. prawdop. w Anglii, wyd. w Kolonii 1472; przepisywany w całej Europie, m. in. i w Polsce, gdzie znany był już w w. XV; wyd. w wyborze ok. 40 opowiadań, tłum. prawdop. przez Jana z Koszyczek i J. Sandeckiego...

GESTA

(łac. czyny, wydarzenia), gatunek średniow.pisanych źródet historiograficznych (—» historiografia),częsty zwł. w X-XII w.

P u n k t em wyjścia do kwalifikacji g. jest panegiryczny opisczynów osób świeckich lub duchownych piastujących odpowiedzialnefunkcje w życiu społ. (papież, król, cesarz...

Czarnorost gęsty

Wygląd: Plecha dróbnokrzaczkowata, czarniawa, 2-3 mm wysoka, widlasto rozgałęziona z glonem Calothrix (nitkowata sinica z bazalną heterocystą silnie załamującą światło); apotecja szczytowe zagłębione w kulistych zgrubieniach gałązek; tarczka bardzo mała, hymenium galaretowate ; zarodniki 15-21x9-16...

GESTA ROMANORUM

Anonimowy tac. zbiór przykł a d ów (tzw. exempla), sporządzony dla celów kaznodziejskichprawdopodobnie w Anglii w końcu XIII w.; obejmujetakże legendy wsch., bibl. i chrzęść. - z obszernym komenta r z em moralizatorskim; wersja kontynentalna, różna oda n g l o t a c , jest m.in. łączona z nazwiskiem P. —>...