Gerwazy

Czytaj Dalej

GORCZYCKI, Gorczyca GRZEGORZ GERWAZY ks.

Mrowieć, Nowo odnalezione największe dzieło Grzegorza Gerwazego G. Schenk, Przyczynek do biografii Grzegorza Gerwazego G-, Muzyka 23(1978) z. 2, 73-75; Grzegorz Gerwazy G.

Klucznik Gerwazy

Klucznik Gerwazy jest ostatnim, który przechowuje pamięć o rodzie Horeszków. Gerwazy ma liczne przydomki: Scyzoryk, Rębajło, Szczerbiec, Półkozic, Mopanku.

Święty Gerwazy

Gerwazy i św.

Grzegorz Gerwazy Gorczycki

Obok Szarzynskiego ważna postacia polskiego póznego baroku był Grzegorz Gerwazy Gorczycki (ok.

GERWAZY i PROTAZY Św.

Męczennicy mediolańscy zIV w., patronowie Mediolanu.

1. K u l t - Legendarna Passio z przełomu V-VI w. (błędnieprzypisywana Ambrożemu) podaje, że G. i P. (bliźnięta)byli dziećmi Witalisa i Walerii; po śmierci rodziców, sprzedawszyswe dobra, prowadzili życie kontemplacyjne wubóstwie; odmówiwszy...