Geograf

Czytaj Dalej

GEOGRAF BAWARSKI

Anonimowa notatka z poł. IX w., prawdop. jakiegoś mnicha bawarskiego z Ratyzbony, sporządzona może dla króla Ludwika Niemieckiego, zawierająca opis ziem plemiennych, głównie słowiańskich, na płn. od Dunaju i na wsch. od Łaby i Sali.

Krótki tekst, wyliczający, obok prawdziwych czy prawdopodobnych, wiele...