Gazeta Radomszczańska

Gazeta Radomszczańska

Gazeta Radomszczańska ukazuje się od 1992 roku. Pierwsza w III RP gazeta miejska miasta Radomska. Gazeta Radomszczańska jest jednym z najpopularniejszych tygodników w Radomsku i powiecie radomszczańskim. Gazeta zasięgiem obejmuje miasta Radomsko, Przedbórz, Kamieńsk oraz gminy Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno...

Czytaj Dalej

GAZETA POLSKA

Mochnacki drukował również w „Gazecie" m. ", wszczęli wojnę z „Gazetą". „Gazeta Codzienna" (wobec „kompromitacji" polit.

„GAZETA NIEDZIELNA"

D o d a t k i : „Gazeta L i t e r a c k a " (1950) i „Sprawy Młodych"(1956-83). Gazeta Niedzielna 20(1969) z. , Gazeta Niedzielna 20(1969) z.

Nowa rzeczywistość, nowa prasa

Początki Gazety Wyborczej to założenie 10 kwietnia 1989 roku przez Andrzeja Wajdę, Zbigniewa Bujaka oraz Aleksandra Paszyńskiego spółki Agora. Wolny rynek doprowadził do tego, że powstają gazety odmienne pod względem politycznym, merytorycznym, a nawet typologicznym.

Nagłówek tekstu dziennikarskiego

Nie minął rok i uważny czytelnik mógł przekonać się, że także redak­torzy „Gazety Wyborczej” zapomnieli o poincie felietonu Mrożka - na pierw­szej stronie pisma z 22 VI1998 r.

AMERYKAŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Jamesa: Madonna przyszłości (1877), Amerykanin(1879), opowiadania w „Dwutygodniku dla Kobiet"i „Gazecie Toruńskiej". Kilka szkiców Emersona ogłoszono w „Gazecie Pol.

GAZETA GDAŃSKA

GAZETA GDAŃSKA, pismo społ.

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA, czasopismo, wyd.

GAZETA GRUDZIĄDZKA

GAZETA GRUDZIĄDZKA, czasopismo społ.

GAZETA LECKA

GAZETA LECKA, mazurskie czasopismo lud.

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr.

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.

GAZETA LITERACKA, miesięcznik

GAZETA LITERACKA, miesięcznik, organ krak.

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd.

GAZETA LUDOWA

GAZETA LUDOWA, mazurskie czasopismo regionalne, organ Mazur.

GAZETA MAZURSKA

GAZETA MAZURSKA, czasopismo, wyd.

GAZETA OLSZTYŃSKA

GAZETA OLSZTYŃSKA, czasopismo polit.

GAZETA OPOLSKA

GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit. BEDNORZ Nad rocznikami dawnych gazet śląskich, Wr.

GAZETA PODHALAŃSKA

GAZETA PODHALAŃSKA, tygodnik społ.

GAZETA ŚWIĄTECZNA

GAZETA ŚWIĄTECZNA, tygodnik dla ludu wiejskiego, wyd.