Gasnący płomień

Gasnący płomień

Gasnący płomień (oryg. Gaslight) – sensacyjny dramat psychologiczny z 1944 roku na podstawie sztuki Patricka Hamiltona, rozgrywający się w scenerii wiktoriańskiego Londynu z nieoczekiwanym, zaskakującym zakończeniem. Historia morderstwa ze wspaniała kreacją Ingrid Bergman nagrodzoną Oscarem za najlepszą rolę...

Czytaj Dalej

Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „ Romantycznosc „

 

Romantycznosc

Zgliszcza. Takie juz prawo wyrastac z popiolów.

Wiatr rozrzuca kwiaty przejrzyste jak szklo.

Podaj rece, kochana, które ku temu sa,

by sie zamykac jak kolo.

O lasy niewidzialne, knieje, co sie chyla,

O, bo slychac muzyki i nie takie,

które we fletni grajek przynosi i...

PŁOMIENIE, pismo grupy młodzieży socjalist.

PŁOMIENIE, pismo grupy młodzieży socjalist., ukazujące się konspiracyjnie w Warszawie 1942-44 (7 nrów, 4 pierwsze na powielaczu). Grupa początkowo związana z organizacją Pol. Socjalistów (PS), przeszła 1943 razem z Socjalist. Organizacją Bojową (SOB) do PPS WRN. Redaktorami pisma byli J. Strzelecki i...

PŁOMIENIE. Z papierów po Michale Kaniowskim wydał i przedmową poprzedził..., powieść S. Brzozowskiego

PŁOMIENIE. Z papierów po Michale Kaniowskim wydał i przedmową poprzedził..., powieść S. Brzozowskiego, wyd. we Lwowie 1908, t. 1-2. Napisana w formie pamiętnika, rozpoczyna się informacją o fikcyjnym autorze, Michale Kaniowskim. Relacja pamiętnikarska obejmuje l. 1863-81 (niektóre jej partie...

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd. w Warszawie 1943 (przy zachowaniu pozorów edycji i druku we Lwowie) przez środowisko związane z SN, pod red. S. Skwarczyńskiej. Tomik w objętości 64 s. zawiera 36 wierszy zgrupowanych w 5 częściach opatrzonych krótkimi wstępami. Autorami...

Płomień

Symbolicznie w dużym stopniu identyczny z ogniem, często pojawia się jako jego uproszczona forma, np. jako ogień Ducha Św. w przedstawieniach cudu Zielonoświątkowego lub chrztu Chrystusa.

„Ognistość" mowy lub spojrzenia, zarówno w sensie niezwykłej siły, jak i niszczącej przemocy, jest niekiedy...

STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

 

ALKINY – węglowodorynienasycone o budowie łancuchowej,których czasteczki oprócz pojedynczych wiazac sigma zawieraja jedno potrójne wiązanie między atomami węgla. Wiazania :pi-sigma-piOrbitalne atomowe atamu wegla ulegaja hybrydyzacji dygonalnej sp- wymieszanie orbitalu 2s i jednego orbitalu 2p.Po...

Motyw Boga

Motyw Boga

 

Biblia - ukazuje człowieka w stosunku do Boga, opis stworzenia świata - wszystko co jest stworzone pochodzi od Boga ,

Hymn o miłości - miłość jest cechą Boga, a zbawienie będzie oznaką tej miłości.

Ks. Koheleta fragment “Wszystko ma swój czas” - Kohelet w końcowych rozważaniach...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat – wstęp

 

Na początku była nicość

(Księga Rodzaju)

 

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz...

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

I. Literatura podmiotu:

 

Goethe Johann Wolfgang ,Cierpienia młodego Wertera, Wyd. Warszawa 1980;

ISBN 83-87139-62-2.

2. Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod, Nasza Biblioteka Wyd. Zakład...

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności

Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym miejscu, toteż ukazywali...

FILIPIŃSKIE MORZE - bitwy 1944 r.

Po wielomiesięcznych przygotowa­niach 11 czerwca 1944 r. Ameryka­nie przystąpili do wielkiej operacji inwazyjnej na *Marianach - grupie wysp położonych w odległości 2300 km od Japonii. Do obrony ważnych strategicznie wysp adm. Soemu *Toyoda wysłał zespół ope­racyjny pod dowództwem wiceadm. Jisaburo *Ozawy...

GAULLE CHARLES de (1890-1970) - polityk

Absolwent szkoły oficerskiej Saint--Cyr, w czasie I wojny światowej wykazał się niebywałą odwagą i od­niósł dwie rany. W lutym 1916 r. pod Verdun dostał się do niewoli; przebywał w 5 obozach jenieckich i z każdego próbował ucieczki, aż trafił do karnego obozu-twierdzy Ingolstadt. Latem 1919 r...

HENSCHEL HS 293 - pocisk rakietowy

Niemiecki pocisk rakietowy skon­struowany w zakładach Henschl* w 1940 r. przez prof. Wagnera, wy posażony był w głowicę bojową o wadze 325-500 kg, pojemnik z ży-rokompasem, aparaturę radiową do sterowania lotem oraz silnik ra­kietowy. Zrzucany przez samolo (He 111, He 177, Do 217, Fw 200 Hs 177, Ju 290)...

STEN - pistolet maszynowy

Brytyjski pistolet maszynowy opra­cowany przez mjr. R. V. Shepherda i H. J. Turpina z zakładów w En-field; w styczniu 1941 r. przedstawi­li model pistoletu maszynowego na­zwany N.O.T. 40/1. Wyniki prób prowadzonych od 10 do 31 stycznia wypadły pomyślnie: z pistoletu od­dano 5400 strzałów bez zacięć...

STURMGESCHUTZ - działo szturmowe

Niemieckie działa szturmowe wprowadzono do uzbrojenia Wehr­machtu w celu wspierania natarcia piechoty i niszczenia umocnionych punktów oporu. Pierwsze pojazdy, w liczbie 5 próbnych egzemplarzy na podwoziu czołgu *PzKpfw III Ausf. B, uzbrojone w armaty z krót­ką lufą kal. 75 mm (używane w czołgach *PzKpfw IV)...

VALENTINE - czołg

Projekt nowego czołgu przezna­czonego do wsparcia piechoty bry­tyjskie zakłady Vickersa przedsta­wiły Ministerstwu Wojny 14 lutego1938 r., jednakże nie zyskał onaprobaty ze względu na zbyt małąwieżyczkę. Zamówienie napłynęłodopiero w lipcu 1939 r., gdy oka­zało się, że wojskom brakuje...

Miłość niejedno ma imię – na podstawie literatury antycznej

Miłość to jeden z najczęściej spotykanych tematów w literaturze. Pisali o niej zarówno mężczyźni, jak i kobiety, od czasów antycznych po współczesne. Już w okresie archaicznym (IX – VI w. p.n.e.) w Grecji zaczęła powstawać poezja miłosna. O miłości pisała Safona, największa poetka starożytnej...

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

W okresie baroku poezja rozwija się w kilku nurtach. Jest poezja metafizyczna, poezja dworska i poezja sarmacka. Jan Andrzej Morsztyn to wytworny dworzanin, polityk, który poezję traktował jako zajęcie uboczne, dla rozweselenia przyjaciół, współbiesiadników.

zabity jest „Strzałą śmierci”...