Gasnący płomień

Gasnący płomień

Czytaj Dalej

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

Przeciwko potężnej armii kozacko-tatarskiej wysłani zostają hetmani Mikołaj Potocki i Marcin Kalinowski z wojskami koronnymi. Z góry wydawałoby się, że wojska Polskie łatwo poradzą sobie z buntownikami i nic nie zapowiadało późniejszych wydarzeń. Hetmani licząc na proste zwycięstwo podzielili swą...

PŁOMIENIE, pismo grupy młodzieży socjalist.

PŁOMIENIE, pismo grupy młodzieży socjalist., ukazujące się konspiracyjnie w Warszawie 1942-44 (7 nrów, 4 pierwsze na powielaczu). Grupa początkowo związana z organizacją Pol. Socjalistów (PS), przeszła 1943 razem z Socjalist. Organizacją Bojową (SOB) do PPS WRN. Redaktorami pisma byli J. Strzelecki i...

PŁOMIENIE. Z papierów po Michale Kaniowskim wydał i przedmową poprzedził..., powieść S. Brzozowskiego

PŁOMIENIE. Z papierów po Michale Kaniowskim wydał i przedmową poprzedził..., powieść S. Brzozowskiego, wyd. we Lwowie 1908, t. 1-2. Napisana w formie pamiętnika, rozpoczyna się informacją o fikcyjnym autorze, Michale Kaniowskim. Relacja pamiętnikarska obejmuje l. 1863-81 (niektóre jej partie...

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd. w Warszawie 1943 (przy zachowaniu pozorów edycji i druku we Lwowie) przez środowisko związane z SN, pod red. S. Skwarczyńskiej. Tomik w objętości 64 s. zawiera 36 wierszy zgrupowanych w 5 częściach opatrzonych krótkimi wstępami. Autorami...

Płomień

Symbolicznie w dużym stopniu identyczny z ogniem, często pojawia się jako jego uproszczona forma, np. jako ogień Ducha Św. w przedstawieniach cudu Zielonoświątkowego lub chrztu Chrystusa.

„Ognistość" mowy lub spojrzenia, zarówno w sensie niezwykłej siły, jak i niszczącej przemocy, jest niekiedy...