Gąsienica

Czytaj Dalej

GĄSIENICA

GĄSIENICA — robakowata larwa motyli; nadolnej wardze ma otworek, z którego wydzielająsię nitki przędzy, potrzebne do zbudowaniakokonu przed przepoczwarzeniem się, a u gąsienicnie tworzących oprzędów służące do przytwierdzeniasię poczwarek (np. do drzew, liściitp.). Gąsienice odżywiają się...

GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO

GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO —młodociana postać (larwa) jedwabnika dębowegoprzechodząca w ciągu życia, podobnie jakgąsienice jedwabnika morwowego, 4 linienia(co 5—14 dni) oraz 5 okresów wzrostowych.Gąsienice pokolenia wiosennego żyją 35—50 dni,a jesiennego 50—65 dni; zabarwienie ich dopierwszego...

GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN

GĄSIENICA STANISŁAW BYRCYN, ur. 4 I 1911 w Zakopanem, podhalański poeta lud. i gawędziarz. Syn słynnego przewodnika i ratownika górskiego, Stanisława. Uczęszczał do szkoły lud., od wczesnych lat musiał zarobkować, wreszcie osiadł na własnym gospodarstwie i bacówce. Autor wierszy gwarowych, druk. w...

Gąsienica

Jako pełzająca larwa (w analogii do robaka) niekiedy symbol nikczemności i brzydoty. W Indiach także symbol wędrówki dusz (ponieważ poprzez stadium poczwarki staje się motylem).

GĄSIENICA

Stadium rozwojowe motyii. Jest to larwa, która bardzo intensywnie się odżywia, wielokrotnie linieje, a następnie przekształca się w poczwarkę.