Garłacz karabinowy

Czytaj Dalej

GARŁACZ

Gardłacz, szturmak, dawn. rodzaj ręcznej broni palnej z lufą lejkowato rozszerzoną u wylotu, używany w XVI-XVIII w.; gardłacz, wolarz, odmiana gołębia domowego umiejąca silnie rozdymać wole.

KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej. Gdy Brytyjczycy zaniepokojeni rozpowszechnianiem się broni palnej na­kazali, by Basuto zdali broń...