Gangi Nowego Jorku

Gangi Nowego Jorku

Czytaj Dalej

Nowy Jork - HISTORIA

, 1883 - Brooklyn Bridge ( East River ), 1886 - Statua Wolności, 1898 - Nowy Jork podzielony na pięć dzielnic : Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens and Staten Island, 1904 - pierwsze metro, 1900 - 1914 Afroamerykanie koncentrują się w Harlemie, 1919 - 1933 prohibicja, 1946 siedziba ONZ, 1965 - zabójstwo Malcolma X w Harlemie, 1970 - pierwszy nowojorski maraton, 1973 - The World Trade Centre wyższy od Empire State Building, 1989 - pierwszy Czarny burmistrz ...

Nowy Jork - OPIS MIASTA

Nowy Jork jest centrum kultury, finansów, wystaw, mody, sklepów. Nowy Jork wyróżnia się niesamowitymi drapaczami chmur, które są chlubą tego miasta.

Nowy Jork

Nowy Jork leży na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, u wejścia do zato­ki Hudson River, na południowym krańcu stanu Nowy Jork. Oprócz tych nacji, w Nowym Jorku żyją też spore grupy Rosjan, Irlandczyków i Pola­ków (Nowy Jork jest trzecim po Chicago i Detroit, ośrodkiem polonijnym w USA).

NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

Następnie przystąpili do zajmowania pozostałych ważnych punktów północnego wybrzeża Nowej Gwinei, atakując je od morza.

TREŚĆ I ZNACZENIE NOWEGO TESTAMENTU

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich.

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Szanuję bohaterów Nowej Heloizy, którzy umieli się cofnąć przed zrobieniem ostatniego kroku, pozostali przyjaciółmi i nie stracili dla siebie szacunku.

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków

Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij mysli "wieku filozoficznego" .

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznychznamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowościpoznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Jest to więc inna, nowa poezja - wydobywa obiektywność języka. Powyższy utwór można nazwać metaliteracką odpowiedzią, bo staremu przeciwstawia nowy model, wskazuje nowe obszary poszukiwań.

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

2     Układ pism Nowego Testamentu   Pismo święte składa się z dwu części: Starego i Nowego Testamentu.

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni się jednak od dotychczasowego znakiem firmo­wym, opakowaniem, jakością, technologią i wyglądem.

Czynniki rozwoju nowych rynków zbytu

- Wielkość i tempo wzrostu,

- Bliskość do rynków,

- Siła lokalnej konkurencji.

„Budowa nowej cywilizacji” A. H. Tofflerów

Najnowsza nosi tytuł: „Budowa nowej cywilizacji.

SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W pierwszej połowie lat 70- tych nie było przesłanek do przekształcenia dwubiegunowego świata w wielobiegunowość ale chaos który powstał z upadkiem komunizmu dał społeczności podstawę do ustanowienia nowego ładu ( koncepcji ).

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

• upadek Związku Radzieckiego wytworzyła się geopolityczna próżnia roli tego bieguna nie są wstanie wypełnić inne mocarstwa, rozwój wydarzeń, konflikty i wojny na byłym terytorium ZSRR mogą utrudniać powstanie nowego ładu międzyn.

ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Aby pogodzić te problemy wymaga się od ONZ wielkiego wysiłku, lecz jest zagrożenie dla budowy nowego ładu między bogatą Północą a biednym Południem, wybuchami nacjonalizmu, terroryzmem.

1990 - nowa prasa

Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał, że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze.