GANGES

Zwana w górym biegu Bhagirathi (od imienia legendarnego bohatera, który przeniósł rzekę Ganges z nieba na ziemię).

GANGES

Rzeka w Indiach i Bangladeszu, święta rzekawyznawców hinduizmu, wypływająca ze stopy boga —» Wisznu,opływająca niebo (Droga Mleczna) i zstępująca na ziemięz włosów —> Siwy, traktowana często j a k o samoistna bogini,cel pielgrzymek; śmierć nad brzegiem G. i rozsypanie prochówzapewniają bezpośrednie...