Ganga (hinduizm)

Ganga (hinduizm)

Czytaj Dalej

Czym jest hinduizm

Religia indyjska związana z organizacją społeczną opierającą się na podziale na kasty rodowe.

Hinduizm

Hinduizm jest religią wybitnie politeistyczną. Jest to największa tego typu religia, która zachowała się do naszych czasów. Najstarsze zapisy hinduiz­mu mówią o Indrze, bogu deszczu, Agni - bogu ognia oraz o kilku innych, mniej ważnych bóst­wach. Liczba bóstw stopniowo rosła, osiągając...

Czym jest Hinduizm?

Najstarszą wielką religią politeistyczną jest hin­duizm. Jego korzenie sięgają trzy tysiące lat wstecz. W Indiach, swojej ojczyźnie, hinduizm ma 690 mi­lionów wyznawców. Nie można wskazać jednego założyciela hinduizmu, najważniejszymi bogami są Brahma - stwórca świata, Wisznu, który pozwa­la...

HINDUIZM

(pers. Hindu Indus), nieindyjskie określeniezespołu wierzeń i kultów (kształtujących się od pol. II tysiącleciaprz.Chr.) znacznej większości (ok. 70%) rodzimychmieszkańców — Indii; religia, której doktryna uległa modyfikacjiw ramach niezmieniającego się systemu kastowości, stającsię po okresie —>...

HINDUIZM - DOKTRYNA

Wyznawcy h. wyróżniają 3 poziomy egzystencji:ś w i a d o m o ś c i , na którym człowiek spełnia siępoprzez totalną rytualizację życia (zacność właściwa, czylidharma, która obejmuje również 2 pozostałe poziomy, proponującdla nich normy oraz rytualizację), e m o c j o n a l n y ,czyli miłowanie...

HINDUIZM - DZIEJE

1. W  I n d i a c h - Od ok. 1500 do 1000prz.Chr. przypada wh. o k r e s w e d y j s k i e g o r y t u a ł u ,na początku którego miała miejsce synteza wierzeń —* Arióworaz —» Drawidów; od ok. 1200 nastąpił rozwój literatury wedyjskiej(—» Wedy i jej zbiory: —* Rygweda, —» Samaweda,—> Jadżurweda, —»...

HINDUIZM - W KULTURZE ZACHODU

Zainteresowanie h.rozpoczęło się w XVIII w., chociaż wiadomości o nim czerpanojuż w średniowieczu z przekazów podróżników, w czasachnowoż. zaś (od XVI w.) również z opisów misjonarzy.

1. R e c e p c j a - W 1675 uczeni ind. z Waranasi dokonali(na polecenie sułtana Mohameda Dary Szakoha) przekładuna...

Hinduizm

Jedna z głównych religii świata i główna religia na subkontynencie indyjskim. Hinduizm nie został założony przez jednego człowieka w określonym momencie historycznym, nie ma też jasno okre-ślonego zespołu prawd; przyjmuje istnienie wielu bogów, przede wszystkim istnienie Brahmy, który jest stwórcą...

Hinduizm

Hinduizm to wspólna nazwa wielu religii i kultów wyznawanych głównie na Półwyspie Indyjskim. Rozmaite kulty hinduistyczne wyznaje ponad 900 milionów ludzi, co zalicza tę religię do trzeciej pod względem liczby wyznawców na świecie. Hinduizm jest religią bez wyraźnych granic światopoglądowo-filozoficznych, które by pozwalały jednoznacznie odróżnić kulty będące jeszcze częścią hinduizmu od kultów już nie zaliczanych do tej religii. Zasadniczo za kulty hinduistyczne ...