Gang Marcela

Gang Marcela

Czytaj Dalej

MARCEL

Główna postać, a zarazem narrator cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu (1913-27) Prousta.

O imieniu jego dowiadujemy się dopiero w połowie cyklu, jego nazwiska autor nie zdradza.

Pod wieloma względami życie jego przypomina biografię autora.

BÉLANGER MARCEL OMI

Carrière, Le père Marcel B. Le père Marcel B. Provencher, Le père Marcel B. Rumiński, Marcel B.

GANG MŁODZIEŻOWY

gang brygada, banda,szajka), nazwa stosowana w niektórych krajach (zwł. The Culture of the Gang. Miller, Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency, JSI 14(1958) z. Thrasher, The Gang.

GRANET MARCEL

Marcel G. Marcel G. Marcel G. Freedman, Marcel G. Sociologist, w: Marcel G-, The Religion of the Chinese People.

GAO Gang (1905 - 1954)

Zdradzał na przykład niesłychane zainteresowanieżyciem seksualnym Gao Ganga, byłej osobistości numer jeden w Chinach północnowschodnich.

Gangi - siła, czy słabość?

Często gang specjalizuje się w jednym rodzaju działalności przestępczej, ale nie zawsze. Rodziny, która będzie ich rozumieć, kochać i szanować, a jeśli nie zaznają tego w swoim domu, zaczną szukać gdzie indziej: może to być grupa dobrych przyjaciół, sekta religijna, gang.