Ganek (architektura)

Ganek (architektura)

Czytaj Dalej

KARTA ATEŃSKA O MODERNIZM W ARCHITEKTURZE

Pewną odmianą modernizmu są urbaniści - budowali: wysokie budowle, skrzywione pewne idee w kierunku standaryzacji (wszystko podobne szare niemożność zlokalizowania centrum lub centrum socjalistyczne stare zniszczone obudowane standartowymi blokami) budowano za wysoko i za gęsto.

MONUMENTALIZM - powodował...

POSTMODERNIZM W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

- lata 70-te i 80-te przełom, ucieczka od założeń modernistycznych, przedstawiciel Szumacher "małe jest piękne"

- architektura

- powrót do małych form , odstępstwo od gigantomanii , powrót do małych osiedli (2-3 tyś. Mieszkańców)

- zakwestionowano stare materiały szkło, beton i aluminium

- buduje...

ARCHITEKTURA BAROKU

Anny w Warszawie - wielokrotnie odbudowywany, dodawane nowe wartości artystyczne; - 1658-1750: barokowa przebudowa kościoła; - poszczególne części bryły mają różne wysokości, oddzielny dach; - duże, prostokątne okna, w części nadbudowanej - kwadratowe; - nawa kościoła - wnętrze ścienno-filarowe; - ołtarz główny + 6 ołtarzy bocznych; - sklepienie: nad nawą główną kolebkowe z żagielkami, nad krużgankiem kryształowe; - ...

Architektura starożytnej Grecji

Nazwa "Grecy" została nadana przez Rzymian. Sami Grecy nazywali siebie Hellenami. Tworzyli bardzo niejednolite społeczeństwo, aczkolwiek kultura i wierzenia poszczególnych szczepów były do siebie bardzo zbliżone.

OKRESY

- geometryczny: 1100-700 r. p.n.e. (architektura zachowana szczątkowo; nazwa pochodzi...

Historia architektury - wstęp do romanizmu

Niezbyt szczęśliwa nazwa "romanizm" sprawia wrażenie, że sztuka średniowieczna była tylko przedłużeniem późnago antyku śródziemnomorskiego. W rzeczywistości jest to słuszne jedynie w odniesieniu do czasów karolińskich i ottońskich. W sztuce romańskiej są bowiem widoczne pararele do Bizancjum, Rzymu...

Kultura Rzymu - Architektura

W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych...

Ogólna architektura płata płucnego

Niektórzy autorzy odróżniają dwie części piata. Jedną obwodową zwaną płaszczem płata i drugą środkową lub przywnę-kową zwaną jądrem.

Jądro piata utworzone jest głównie przez oskrzela, naczynia krwionośne, naczynia i węzły chłonne, włókna nerwowe i ich zwoje oraz przez tkankę łączną...

Elementy architektury komputera (komponenty)

Płyta główna, zawierająca:

- procesor lub układy wieloprocesowe

- układ sterujący

- zegar taktujący

- pamięć RAM i ROM

- pamięć cache

- bufory

-szyny

- złącza, gniazda, porty

- zegar czasu rzeczywistego BIOS

- wewnętrzny układ zasilania 

Karty rozszerzeń

Urządzenia...

Średniowieczna architektura sakralna - Romańskie budowle

W wielu kościołach wybudowano krużganki, które miały ułatwiać wiernym poruszanie się po tere­nie świątyni.

Architektura gotycka

Gotyk był pierwszym w pełni orygi­nalnym stylem architektonicznym jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budowano strzeliste i pełne światła katedry i kościoły, które stanowiły spektakularny wyraz chrześcijań­skiej dumy i wiary.Romanizm, dominujący styl architektonicz­ny...

Architektura neoklasyczna - Robert Adam, John Nash, John Soane i inni.

Pod koniec osiemnastego i na początku dziewiętnastego wieku, po raz kolejny w dziejach cywilizacji zachodniej, architekci w poszukiwaniu wzorców zwrócili się w kierunku sztuki klasycznej. W rezultcie powstał nowy trend architektoniczny, określany mianem „neoklasycyzmu".

Do końca osiemnastego wieku wiele...

Architektura XX wieku

Odrzucając tradycyjne style, architekci z początku XX wieku zwrócili się ku prostocie i funkcjonalności, dążąc do dostosowania swoich projektów do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. W latach 60. ten nowy, „międzynarodowy styl" ustąpił miejsca bardziej zróżnicowanemu i złożonemu...

Architektura gotycka w Europie

Michel w Normandii *  połączona z kościołem krużgankami, zwykle od strony południowej *  ozdobny ogródek ze studnią *  od wschodu – kapitularz – sala posiedzeń, na piętrze – dormitoria, cele dla mnichów *  od południa – refektarz – jadalnia *  zabudowania gospodarcze, pałac opata, szpital, hospicjum *  całość otaczał mur -  klasztory cysterskie: Fontenay, Pontigny – Francja,

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

 

Powiększenie potencjału gospodarczego krajów Europy zachodniej, które zaważyło pośrednio na przemianach kulturalnych omawianych krajów, odbiło się w sposób bezpośredni na ich budownictwie. Umożliwiło ono podjęcie na przełomie X i XI w. wielkich inwestycji budowlanych których zachowanym śladem do dni...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

we Florencji, Kónigsfelden, Toledo, LaCordelle), bądź obszerne hospicja (Dubrownik, Londyn,Burgos), co doprowadziło do rozbudowy całego kompleksuklasztornego (Asyż, Padwa, Burgos); kaplice prywatnewznoszono nawet w obrębie „claustrum" (Florencja, Ratyzbona,Wiedeń, T o l e d o ) , a krużganki zamieniono w n e k r o p o l eosób świeckich.

Architektura

Sztuka i umiejętność artyst. kształtowaniabudowli; w szerszym, znaczeniu twórczekształtowanie przestrzeni dla potrzeb człowieka.

Rozszerzone poza ścisły zakres pojęcie a. obejmuje a.ogrodów (zw. także sztuką ogrodową), tzn. kształtowanieprzestrzeni zielonej na małym obszarze,oraz a. krajobrazu-na...

Dymnik, ganek, wyglądek, wyzior

Mały otwór wdachu służący najczęściej do oświetlenia poddaszai wyprowadzenia na zewnątrz dymu (w przypadkubraku komina); w dachach kalenicowych, zw. wówczasdymnikowymi, rozwiązywany często jako mały trójkątny,zwykle zasłonięty otwór pod kalenicą nadszczytową połacią; niekiedy (na Śląsku...

Ganek

Ten typganku występował od XVI w.

Architektura w epoce baroku

Architektura i pozostałe dziedziny sztuki w epoce baroku pojmowały świat jako wielki teatr. Zamiłowanie papieży w Rzymie do przepychu, oszałamiające bogactwo na dworze Króla Słońce oraz malarstwo niderlandzkie - wszystko to odzwierciedla różnorakie aspekty boskiego porządku. Barok charakteryzował się poszukiwaniem różnorakich i skomplikowanych form w planach obiektów. W kościołach linie proste w elewacjach ustąpiły miejsca urozmaiconym krzywiznom gzymsów, ściany naw ...

Bazy danych - rodzaje, architektura, jezyki stosowane w bazach danych

Baza danych Baza danych służy do tworzenia i zarządzania zapisanymi danymi w systemie komputerowym. Prosta baza obejmuje jedną lub kilka tabel, natomiast bardziej rozbudowane bazy posiadają dziesiątki jak nie setki tabel zawierających mnóstwo rekordów. Do identyfikacji rekordów baza wykorzystuje jeden lub kilka indeksów. Dane w bazie są przechowywane w postaci pól i rekordów. Pole w bazie odpowiada pojedynczemu elementowi np. pola ( Imię, nazwisko, adres). Komplet pól ...