Ganek (Tatry)

Ganek (Tatry)

Czytaj Dalej

Tatry w poezji młodopolskiej

W okresie Młodej Polski kraj nasz znajdował się pod zaborami. Rosja i Prusy prowadziły szeroko zakrojoną akcję wynarodowienia Polaków. Galicja, pozostająca pod zaborem Austrii, cieszyła się największymi swobodami politycznymi. Istniał w niej odrębny sejm krajowy, polskie były sądy, urzędy i...

Euroregiony Polski - EUROREGION "TATRY"

Umowę pomiędzy samorządami z Polskiej i Słowacji o utworzeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry" podpisano 26 sierpnia 1994 roku.

Euroregion "Tatry" obejmuje po stronie polskiej 18 gmin z województwa małopolskiego o łącznej powierzchni 1 952 km2 zamieszkałej przez 245 tys. osób.

Po stronie...

Tatry - najważniejsze informacje

POŁOŻENIE:Tatry położone są w południowej Polsce w paśmie Karpat wewnętrznych.

GRANICE: Podhale, Kotlina Liptowsko-Spiska, Hale Orawsko-Liptowskie, Magóra Spiska.

POWIERZCHNIA: 787km; na terenie Polski 175 km

Tatry dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Granicą między nimi jest Przełęcz...

Dymnik, ganek, wyglądek, wyzior

Mały otwór wdachu służący najczęściej do oświetlenia poddaszai wyprowadzenia na zewnątrz dymu (w przypadkubraku komina); w dachach kalenicowych, zw. wówczasdymnikowymi, rozwiązywany często jako mały trójkątny,zwykle zasłonięty otwór pod kalenicą nadszczytową połacią; niekiedy (na Śląsku...

Ganek

Ten typganku występował od XVI w.

Euroregion Tatry

WSTĘP 2 1. HISTORYCZNE ASPEKTY WSPÓŁPRACY 3 2. POWSTANIE TRANSGRANICZNEGO ZWIĄZKU EUROREGION TATRY 4 3. OGÓLNE INFORMACJE O EUROREGIONIE 5 4. CEL EUROREGIONU 6 5. KULTURA 7 6. ŚRODOWISKO NATURALNE 9 7. PARKI NARODOWE NA TERENIE EUROREGIONU TATRY 10 8. WYBRANE MIASTA EUROREGIONU 11 Zakopane ? ośrodek turystyczny 11 Kieżmark słowacka stolica euroregionu Tatry 17 Nowy Targ jako polska stolica euroregionu Tatry 20 9. ANALIZA SWOT 24 ZAKOŃCZENIE 27 WSTĘP Celem niniejszej pracy jest ...

Tatry

TATRY Tatry - najwyższa grupa górska w Karpatach, na pograniczu Polski i Słowacji; długość 52 km, szerokość do 17 km; najwyższy szczyt Gerlach (2655 m); młode góry fałdowe; zbudowane z trzonu krystalicznego oraz serii osadowej (płaszczowina wierchowa i reglowa - wapienie, dolomity, piaskowce, łupki, margle); Tatry dzielą się na Tatry Zachodnie (Bystra, 2248 m) i Tatry Wysokie (umowną granicę stanowią doliny - Cicha na Słowacji, Suchej Wody w Polsce) oraz Tatry Bielskie ...

Rozwój turystyki na Podhalu i w Tatrach

Turystyka jest to odbywanie wycieczek jako rozrywki lub wypoczynku, zwykle połączone ze zwiedzaniem obiektów przyrodniczych, kulturowych czy zabytkowych, albo też z udziałem w imprezach kulturalnych, sportowych lub innych. W Tatrach z licznych form turystyki uprawia się turystykę górską (wysokogórską) i jej odmianę zimową: turystykę narciarską. Inne odmiany turystyki w Tatrach i na Podhalu to turystyka jaskiniowa czy turystyka samochodowa. Jak wykazują najnowsze badania ...