Gana (gród)

Czytaj Dalej

GRÓD

Pierw, miejsce obronne ogrodzone ostrokołem (wyrazy gród i żerdź mają wspólne pochodzenie), rowem, wałem a. murami, później z zamkiem warownym pod władzą żupana (co z czasem skrócono do pana), włodarza, kasztelana (zob.), potem ośrodek miejski (do XII w. miasto nazywano także grodem) pod władzą...

GRODY CZERWIEŃSKIE

Obszary na zach. od Bugu,w bliskim sąsiedztwie grodu Czerwień (jego pozostałościąjest grodzisko we wsi Czermno nad Huczwą w par. Perespa,dek. Tyszowce), będące w X-XIV w. przedmiotem sporu pomiędzyPolską a Rusią.

W skład G.Cz. wchodziły — Wołyń - u ujścia Huczwy doBugu (grodzisko we wsi Gródek...

GRÓD

Teren umocniony, służący jako miejsce obronne,schronienie okresowe, osada stała, ośrodek kultu i administracji;w pobliżu g. powstawały osady rzemieślnicze i handlowe,niekiedy również obwarowane (—» podgrodzie); z czasem,w miarę postępu sztuki budowlanej, g. przekształcał sięw —> zamek, podgrodzie zaś...

Gród

Pierwotna osada obwałowana lub otoczonapalisadą, położona w miejscu trudno dostępnym.

Wewczesnym średniowieczu ośr. plemienny o funkcji obronnej i zwierzchniej w stosunku do regionu osadniczego;później warowna siedziba księcia lub kasztelana(tzw. castrum, w większych założeniach - urbs),składająca...

Analiza rynku hotelarskiego na terenie piostowskiego grodu- Wroclawia

1. Ogólny szkic analizowanego rynku. Rynek poddany analizie zalicza się do sektora usługowego, a po części na pewno do rozrywkowego. Pod względem wieku jest to jeden ze starszych globalnych rynków. Z biegiem lat ewoluował on jednak w bardzo znacznym stopniu. Początkowo opierał on się jedynie na zapewnieniu przez oferenta klientowi noclegu, później strawy i tak z biegiem lat doszliśmy do takiego stanu rzeczy, w którym każdy szanujący się hotel ma dodatkowe usługi (czy ...