Gan HaYir Tower

Gan HaYir Tower

Czytaj Dalej

TOWER OF LONDON

Traitors' Gate, 'brama'zdrajców', od strony rzeki i Bloody Tower, -krwawa wieża', kojarzą się z licznymi postaciami hist. broni i zbroi, inne (Wakefiełd Tower) - zbiór klejnotów i insygniów król.

GAN (Global Area Network)

GAN (Global Area Network) - pierwotne oznaczenie rozległej sieci globalnej, łączącej heterogeniczne sieci komputerowe o międzynarodowym zasięgu. W sieciach GAN są stosowane różnorodne protokoły komunikacyjne, urządzenia i media transmisyjne. Przykładem tego typu sieci są: Internet, EARN, BITNEJ, in.