Gamy molowe

Czytaj Dalej

Obliczenia Molowe

) n - liczba moli (mol) NA – liczba Avogarda 6,023∙1023 atomów / mol 1u = 1,66∙10-24 kg mol – jest to ilość substancji, która określa tyle cząstek materialnych (atomów, cząsteczek) ile atomów węgla znajduje się w 0,012 kg izotopu 12C masą atomową – nazywamy masę atomu danego pierwiastka wyrażoną w jednostkach mas atomowych [u] masą cząsteczkową – nazywamy masę cząsteczki danej substancji wyrażoną w jednostkach ...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

W latach 1502-1503 Gama powtórzył swoją wyprawę do Indii, dowodząc tym razem flotyllą 13 okrętów wojennych.

da GAMA Vasco

Gama epopeja (1811) księdza J. Opera rozpoczęta w 1838, dokończona w 1860 (z tytułem Vasco da Gama), została wystawiona po śmierci (w 1864) kompozytora, przygotowana w ostatecznej formie przez F.