Gammacyzm

Czytaj Dalej

Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...