Gamma2 Caeli

Czytaj Dalej

AETERNA CAELI GLORIA

Hymn w laudesach na piątki (1. i 3. serii) tygodni zwykłych od 1971. Stanowi utwór alfabetyczny przypisywany św. Ambrożemu (PL 17, 1187);

w BR 1641 na piątki (w zmienionej wersji); treścią jest modlitwa do jedynego Syna Bożego, będącego synem Dziewicy, aby wszystkim podlegającym śmierci, pomógł...

BEATA CAELI GAUDIA

Hymn w laudesach w dni kilkuświętych mężów {commune sanctorum virorum), od LH 1971, anonimowy utwór z XX w., w BR od ok. 1930 na święta wyznawcówniebiskupów dla niektórych diecezji (w pol. Officiapropria z 1938 na dzień św. Andrzeja Świerada i Benedykta).

Wg hymnu święci zasłużyli na radość nieba...

BEATA CAELI LUMINA

Nowy hymn brewiarzowy (od 1964) na laudesy w dzień św. Brunona z Kwerfurtu.

PoczątekB. naśladuje staroż. hymn o Zesłaniu Ducha Świętego; ostatniastrofa, z prośbą o pokój, pochodzi z XVIII-wiecznego hymnuo św. Wojciechu -» O Martyr invictissime; strofy 2 i 3 mówią o życiu św. Brunona (walka z...

CAELI DEUS SANCTISSIME

Hymn nieszporny na środę(I i III serii) tygodni zwykłych wprowadzony 1971, utwórnieznanego autora z VII-VIII w., używany w średniow. brewiarzachpol. i w BR.

Hymn, używając wyrażeń z Rdz 1,14-19,wysławia Boga Stwórcę za dzieło dnia czwartego i prosi goo oświecenie serc, oczyszczenie umysłów i...

CAELI MILITIA CONSONET DULCITER

Hymn ku czciśw. Małgorzaty z Antiochii, anonimowy utwór krak. z pocz.XV w., zachowany w rękopiśmiennych i druk. brewiarzach krak. ;

składa się z 7 strof o rymach parzystych i wewn. na wzór hymnuo męczennikach Sanctorum mentis. Treścią hymnu jest męczeństwośw. Małgorzaty. Tekst wydano w AH IV...

CAELI SONANT, NOS CANAMUS

Hymn ku czci św.Jadwigi, utwór anonimowy znany z licznych rpsów klasztorukanoników regularnych w Żaganiu od XIV w., 6-zwrotkowy,w niektórych rpsach rozszerzony o 2 strofy. Stanowi odpowiedniksekwencji Collaudantes Christum Ďeum.

Hymn zaczynasię od wezwania całej Polski do radości w święto swojej...

EXSULTET IUBILO CURIA CAELI

Hymn o św. — Elżbiecie Węgierskiej powstały w XV w. prawdopodobnie w konwencie franciszkanów w Legnicy, znaleziony przez H. Kowalewicza jedynie w 2 tarnt, zbiorach hymnów z XV-XVI w. (rpsBUWr IO 96,114); składa się z 6 strof po 3 rytmiczne wersety nierymowane. Sławi Elżbietę, która wzgardziła światem...