Gamma Virginis

Czytaj Dalej

PROMIENIOWANIE GAMMA

NASA opracowywuje teleskop opierający swoje działanie na promieniach Gamma, o nazwie “ Gamma-ray Large Area Space Telescope” (GLAST).

Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest charakterystyczna dla pobudzenia komórki przez czynniki wzrostu.

AGNES BEATAE VIRGINIS

Hymn w laudesach na dzień św. -> Agnieszki (od LH 1971), autorstwa św. Ambrożego (z pierwotnego hymnu Agnetis almae virginis, zostały pominięte 3 zwrotki opisu męczeństwa). Hymn jest pochwałą młodocianej Agnieszki, dojrzałej jednak do męczeństwa, idącej na śmierć z radością, jak na...

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bezhabitowe zgromadzenie zak. na prawie pap. o ślubach prostych, zał. 8 XII 1885 w Wilnie przez o. H. Koźmińskiego przy współudziale P. Małeckiej w celu kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży.Modelem dla założycieli były franc, córki Serca Maryi.

Współzałożycielka zgrom, i pierwsze jego...