Gamma Leonis

Czytaj Dalej

PROMIENIOWANIE GAMMA

NASA opracowywuje teleskop opierający swoje działanie na promieniach Gamma, o nazwie “ Gamma-ray Large Area Space Telescope” (GLAST).

Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest charakterystyczna dla pobudzenia komórki przez czynniki wzrostu.

ANAKLET II, Petrus, Petri Leonis, Pierleone

ur. w 2. poł. XI w. w Rzymie, zm. 25 I 1138 tamże, Antypapież. Pochodził z bogatej, pierwotnie żyd. rodziny rzym. bankierów, Pierieonich; studiował w Paryżu, później wstąpił do zak. benedyktynów w Cluny; 1116 został kard.; będąc zwolennikiem reformy gregoriańskiej, wspomagał finansowo pap. Paschalisa...