Gamma Crucis

Czytaj Dalej

PROMIENIOWANIE GAMMA

NASA opracowywuje teleskop opierający swoje działanie na promieniach Gamma, o nazwie “ Gamma-ray Large Area Space Telescope” (GLAST).

Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest charakterystyczna dla pobudzenia komórki przez czynniki wzrostu.

BRACIA KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO, Ordo Sanctae Crucis (Crucigeri)

Zakon -» kanoników regularnych zał. w Leodiumna pocz. Xni w., szerzący kult męki i krzyża Chrystusowego.Stanowią wspólnotę związaną genetycznie z ruchem kanoniczymi kultem krzyża Chrystusowego, ożywionym szczególniew czasie krucjat.

Pierwszą wspólnotę, złożoną z 5 kapłanów, zorganizował 1211w...

BRACIA SZPITALNI NAJŚWIĘTSZEJ PANNY, kawalerzy gwiazdowi, krzyżowcy gwiaździści, krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Canonici Regulares Sanctissimae Crucis a Stella Rubea

Wspólnoty — kanoników regularnych, zachowujące regułę św.Augustyna (Augustyna reguła), zakładane w XIII w. przyszpitalach w Czechach, na Śląsku i na Kujawach w celu pielęgnowaniachorych.

Wspólnoty te powstały w kręgu oddziaływania grupy kanonikówregularnych ze szpitala św. Franciszka w Pradze...

Theologia crucis

(łac. “teologia krzyża”). Wyrażenie ukute przez Marcina Lutra (1483-1546) w celu wypracowania właściwego sposobu nauczania teologii.

Boga miłosiernego i zbawiającego poznajemy jako ukrytego w Chrystusie ukrzyżowanym i w przeżyciach cierpienia i pokus, które wykazują nicość ludzi wobec Boga. Bóg został...