Gamma Ceti

Czytaj Dalej

PROMIENIOWANIE GAMMA

NASA opracowywuje teleskop opierający swoje działanie na promieniach Gamma, o nazwie “ Gamma-ray Large Area Space Telescope” (GLAST).

Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest charakterystyczna dla pobudzenia komórki przez czynniki wzrostu.

MIRA CETI

Łac., 'Cudowna' w gwiazdozbiorze Wieloryba pierwsza znana gwiazda zmienna, odkryta w 1596 przez Davida Fabriciusa, astronoma hol.; barwy czerwonej, o okresie zmienności ok. 11 miesięcy.