Gamma Cephei Ab

Czytaj Dalej

PROMIENIOWANIE GAMMA

NASA opracowywuje teleskop opierający swoje działanie na promieniach Gamma, o nazwie “ Gamma-ray Large Area Space Telescope” (GLAST).

Wie lief der Zeugnistag bei dir ab?

Bei mir war der Zeugnistag immer gut. Ich ginge zur schule allein und kehrte zurück nach zwei oder drei Stunden mit dem Zeugnis. Ich hatte immer gute Noten und meine Eltern waren mit meinen Zeugnissen zufrieden.

Der schlechteste Zeugnistag war in dem letzten Jahr: Ich habe das Abitur als der Beste in meiner...

Dziedziczenie ab intestato według prawa justyniańskiego

Zmiany podczas pryncypatu zmierzały do „kognatycznego” dziedziczenia.

Wyłącznie kognatyczne pokrewieństwo w dziedziczeniu wprowadziło ustawodawstwo justyniańskie (Nowele 118 i 127) – dziedziczenie wedle klas:

krewni zstępni descendenci (dziedziczyli po ojcu i po matce) – podział spadku wedle głów...

Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest charakterystyczna dla pobudzenia komórki przez czynniki wzrostu.

MADOG AB OWAIN GWYNEDD

Legendarny odkrywca Ameryki przed Kolumbem, był (jeśli w ogóle istniał) synem Owaina Gwynedda (zm. w 1170), księcia Gwyneddu w płn. Walii.

Zirytowany sporem między braćmi o dziedzictwo po zmarłym ojcu, pożeglował na zachód, a po upływie roku powrócił do Walii, zebrał drużynę dla skolonizowania...

AB ESSE AD POSSE VALET

A posse ad esse non va­let  consequentia,  scholastyczne  adagium,  wyrażające regułę wynikania modalnego  lub w ogóle argumentacji: ze zdania asertorycznego (o stanie faktycznym) można wywnioskować zdanie problematyczne (o możliwości), lecz nie na odwrót.

AB UNIVERSALI AD PARTICULARE VALET

A particular! ad universale non valet consequentia — adagium, reguła wynikania, będąca podstawą sylogizmu; ze zdania ogólnego wynika (koniecznie) szczegółowe o tym samym podmiocie i orzeczniku, lecz nie odwrotnie.

Pewnym odpowiednikiem tej reguły we współcz. rachunku kwantyfikatorów jest teza: nix fx—>...

ALANUS ab INSULIS, Alain de Lille SOCist

ur. ok. 1128 w Lille, zm. ok. 1203 w Cîteaux, Humanista, poeta, teolog, filozof; przez niektórych historyków utożsamiany z Alanem de Rysel. Wykładał w 2. poł. XII w. w Paryżu, potem przez pewien czas przebywał w pd. Francji (Montpellier ?), tam też wstąpił do zakonu.

Opracował poetycką encyklopedię...

PREPARAT AB

PREPARAT AB — mieszanina związków chemicznychpowstała w wyniku reakcji siarczanumiedziowego z kredą. Substancją aktywną w tympreparacie jest zasadowy węglan miedziowy ; jegozawartość wynosi 15—16% w przeliczeniu namiedź. Jest szeroko stosowany (w ZSRR) jakosucha zaprawa w celu zwalczania głowni...