Gametofit

Gametofit

Czytaj Dalej

GAMETOFIT

U roślin nasiennych pokolenie gametofitowe wykazuje jeszcze większy stopień redukcji - gametofit męski stanowi, zbudowane zaledwie z kilku komórek ziarno pyłku, a gametofit żeński stanowi wielokomórkowy twór zawierający rodnie z komórkami jajowymi (w przypadku roślin nagonasiennych) lub woreczek zalążkowy (w przypadku roślin okrytonasiennych).