Gametangia

Czytaj Dalej

GAMETANGIA

W zależności od budowy i rodzaju wyróżnia się: plemnie (anterydia) - tworzące plemnikilęgnie - jednokomórkowe gametan-gia żeńskie występujące u glonów i grzybów, w których może powstać od jednej do kilku komórek jajowych; rodnie (archegonia) - wielokomórkowe gametangia żeńskie, w których rozwijają się pojedyncze komórki jajowe (mszaki, paprotniki).